Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Trendradar: een kijkje in de digitale toekomst

12 apr 2023

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, het voormalige Agentschap Telecom, voorziet problemen met de huidige encryptie van communicatie en netwerken. Oorzaak hiervan is de ontwikkeling van quantumcomputers. Die kunnen razendsnel een groot aantal berekeningen tegelijkertijd uitvoeren. Zo kunnen de huidige encryptiemethoden makkelijk gekraakt worden. Dat en meer stelt de RDI in de Trendradar. Daarin kijkt het vooruit naar digitale ontwikkelingen die de samenleving op korte en langere termijn zullen raken.

Een andere ontwikkeling is de toenemende digitalisering in de energietransitie. Digitalisering levert namelijk een onmisbare bijdrage aan het versnellen van de energietransitie, maar brengt ook een verhoogd risico op het gebied van cybersecurity met zich mee. Dit vraagt om een robuuste en integere infrastructuur. Het elektriciteitsnet moet decentrale energieopwekking goed kunnen verwerken, bestand zijn tegen dal- en piekbelasting en goed beveiligd zijn tegen digitale criminaliteit. Ook de (smart) apparatuur die bij de energietransitie gebruikt wordt (laadpalen, warmtepompen, omvormers van zonnepanelen en thuisbatterijen) moet digitaal veilig zijn. Dat vraagt om (digitaal) veilige verbindingen en apparaten.

Cloudproviders
Veel applicaties ‘draaien in de cloud’. De cloud-infrastructuur is niet altijd afkomstig uit Europa. Dat vormt een risico voor de digitale soevereiniteit van Europa en Nederland. Vooral als het gaat om kritieke infrastructuren, zoals telecommunicatie en energienetwerken.

Met de sterke groei van het aantal slimme apparaten dat aan internet gekoppeld wordt, blijft ook het risico op cyberincidenten ook toenemen. Veel slimme apparaten, zoals deurbellen of security-cams, zijn namelijk onvoldoende beveiligd. Dat kan leiden tot hacking, DDOS-aanvallen en vergroot het veiligheidsrisico voor de digitale infrastructuur.

De Rijksinspectie voorspelt dat het gebruik van frequentieruimte door het gebruik van slimme software efficiënter zal worden. Dat is belangrijk omdat de schaarste van frequentieruimte nog altijd toeneemt. Ook het gebruik van zichtbaar licht voor draadloze verbindingen kan de druk op de beschikbare frequentieruimte in de toekomst verlichten.

In kaart gebracht
De RDI Trendradar 2023 is tot stand gekomen nadat de RDI heeft samen met marktpartijen en overheidsinstanties ontwikkelingen in kaart heeft gebracht die in de nabije toekomst maatschappelijk relevant worden. Deze ontwikkelingen zijn besproken en beoordeeld op relevantie en doorbraakmoment. Verschillende organisaties hebben deelgenomen aan de gesprekken, onder andere: Ministerie van Economische Zaken (EZK), Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Topsector Energie, Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Autoriteit Consument & Markt (ACM), Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Platform voor de Informatiesamenleving (ECP), Branchevereniging NL Digital, Stratix, SIDN, Strict en DEI.

Het volledige overzicht van de 31 ontwikkelingen staat hier: https://www.rdi.nl/onderwerpen/onderzoek-en-ontwikkelingen/trendradar

Gerelateerd nieuws