Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Tweede Kamer krijgt vaste commissie voor digitale zaken

19 okt 2020

De motie van het Tweede Kamer-lid Van der Molen over het instellen van een vaste commissie voor digitale zaken is aangenomen. Daardoor wordt de tijdelijke commissie Digitale toekomst, die in 2019 van start ging, een vaste commissie. Dat gebeurt na de komende verkiezingen.

Het advies werd kortgeleden ingediend door CDA-Kamerlid Harrie van der Molen en collega-Kamerleden van VVD, Groen Links, D66 en 50Plus. De motie werd aangenomen, alleen de PVV stemde tegen.

Doel is dat de Tweede Kamer haar kennispositie op het gebied van digitalisering versterkt en daarmee meer grip krijgt op gewenste en ongewenste ontwikkelingen die met digitalisering samenhangen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken zal verder een kennisagenda digitalisering opstellen om te zorgen voor voldoende inhoudelijke ondersteuning van alle Kamercommissies rondom digitaliseringsonderwerpen. Ook is het doel om te zorgen voor een sluitend wettelijk en toezichthoudend kader voor digitaliseringstoepassingen en om extra aandacht te schenken aan initiatieven en regulering vanuit de Europese Unie en de inbreng van de Nederlandse regering daarin.

BTG juicht toe dat er een vaste Kamercommissie komt voor digitalisering. “Het is van groot belang dat vanuit de triple helix gedachte zowel de overheid, als de wetenschap, als het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in deze commissie”, zegt CEO Petra Claessen. “BTG redeneert vanuit ecosystemen en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk IT-gerelateerde brancheorganisaties die actief zijn in de digitale infrastructuur. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de BV Nederland. De volgende stap is een minister voor digitale infrastructuur in het komende kabinet.”

Gerelateerd nieuws