Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Tweede Kamer wijst motie over schrappen digitale geletterdheid uit curriculum af

1 jun 2023

De Tweede Kamer boog zich deze week over een tweetal moties rondom het schrappen van digitale geletterdheid uit het curriculum voor het onderwijs. Een motie is afgewezen, terwijl de andere motie vooralsnog is aangehouden.

Digitaal geletterdheid maakt vandaag de dag onderdeel uit van de basisvaardigheden die in het onderwijs worden bijgebracht. Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Peter Kwint (SP) diende op 22 mei echter een motie in waarin zij de regering verzoeken digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden te laten vallen. Deze motie is vooralsnog aangehouden.

Tweede motie weggestemd
Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) riep in een tweede motie op ‘de middelen voor basisvaardigheden alleen in te zetten voor taal en rekenen’. Ook dit zou betekenen dat digitaal geletterdheid niet meer onder de basisvaardigheden vallen in het curriculum. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen deze motie.

Een dertigtal techorganisaties stuurde onlangs een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin zij hun zorgen uitten over de moties. Deze brief is door diverse partners van BTG ondertekend, waaronder Cyberveilig Nederland, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en SIDN.

Petra Claessen, vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Digitale geletterdheid is een belangrijk onderwerp dat absoluut onderwerp hoort uit te maken van het curriculum in het onderwijs. Zowel het bedrijfsleven als de maatschappij digitaliseert steeds verder, wat optimaal kunnen opgaan met digitale middelen van cruciaal belang maakt. Door hier vroegtijdig – in het onderwijs – voldoende aandacht aan te besteden helpen we de generatie van de toekomst op dit vlak op weg. Belangrijk, want de kinderen van nu zijn het talent van de toekomst. BTG onderstreept dan ook het belang van digitale geletterdheid.”

Gerelateerd nieuws