Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Tweederde organisaties gaat meer investeren in robotsoftware

30 jan 2020

Routinematig bureauwerk met bedrijfssystemen wordt snel verleden tijd, doordat robotsoftware veel beter omgaat met starre IT-systemen, die onmiddellijk na oplevering alweer achterlopen op de werkelijkheid. Deze ingrijpende opmars van robotsoftware vereist actie, stelt onderzoek dat Forrester Consulting uitvoerde in opdracht van UiPath, een leverancier van Robotic Process Automation (RPA).

Het onderzoeksrapport ‘Aan de Toekomst van Werk wordt geschreven, maar wie hanteert de pen?’ van Forrester Consulting roept op de ontwikkelingen niet af te wachten, maar de regie te nemen en biedt daarvoor de volgende analyse.

  • Automatisering beïnvloedt banen. In de nabije toekomst zullen er maar weinig banen zijn die niet zijn veranderd door de opkomst van de digitale collega’s – ook op hogere niveaus. Aangehecht rapport kwalificeert medewerkers in twaalf persona’s om de betreffende collega’s mee te classificeren.
  • Medewerkers voelen de bui al hangen en zijn bang dat hun digitale vaardigheden niet aansluiten bij de toekomst, of maken zich zorgen over hun geschiktheid voor het lastiger werk dat in plaats van het routinewerk komt.
  • Bedrijven die automatiseren, moeten er ook in opleiden om medewerkers carrièreperspectief te laten behouden.
Onderzoek

In het onderzoek heeft Forrester onderzocht welke invloed automatiseringstechnologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en Robotic Process Automation hebben op bedrijven en hun medewerkers, en hoe zij zich voorbereiden op een nieuw manier van werken.

Wereldwijd verandert automatisering bedrijven. Verbeterde productiviteit en efficiëntie beïnvloeden het uiteindelijke bedrijfsresultaat. De gevolgen van automatisering op de werkplek worden nog maar slecht begrepen, maar mogen niet worden ontkend: automatisering levert zorgen op over banen, vaardigheden, lonen en de aard van het werk zelf.

Resultaten

De studie van Forrester Consulting heeft als doel een beter begrip te krijgen van wat de invloed van automatisering is op de arbeidsbeleving van werknemers en hoe bedrijven in staat zijn zich voor te bereiden op de veranderende ’toekomst van werk’. Forrester ondervroeg 270 beslissers in uitvoerorganisaties, stafafdelingen, financiën en andere bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland en ontdekte:

  • Investeringen in automatisering zullen stijgen – 86 procent van de respondenten zegt dat verbeterde klantervaring een zakelijke doelstelling van ‘kritiek’ of ‘hoog’ belang is, om de komende twaalf maanden te realiseren. Automatisering – met name RPA – stelt bedrijven in staat hun klanten een betere dienstverlening te bieden, die de daadwerkelijke aankoop (conversie) en omzet omhoog zal stuwen. Daarnaast stelt automatisering bedrijven in staat kosten terug te dringen, zich in de markt te onderscheiden en de medewerkerstevredenheid te verbeteren ‑ wat allemaal de hoogste prioriteit heeft onder de onderzoeksrespondenten. 66 procent van de onderzochte bedrijven zal zijn RPA-software-uitgaven de komende 12 maanden met minstens 5 procent verhogen.
  • Automatisering beïnvloedt functies op diverse manieren – in 2030 zullen er banen verdwenen zijn, zullen er banen bij gekomen zijn en zullen er banen veranderd zijn – maar slechts weinig banen zullen nog onaangedaan voortbestaan. Om te kunnen profiteren van ‘de toekomst van werk’, moeten bedrijven klaar zijn voor de ontwrichting die automatisering teweeg zal brengen, van elke baan en op elk niveau.
  • De kloof in digitale vaardigheden is een zorg voor alle medewerkers – de voortschrijdende automatisering zal sommige medewerkers motiveren om hartstochtelijke ambassadeurs van de veranderingen te worden, terwijl anderen weigerachtig zullen zijn om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. 41 procent van de respondenten zegt dat medewerkers bang zijn dat hun digitale vaardigheden misschien niet aansluiten bij wat hun baan in de toekomst nodig heeft, terwijl 53 procent zegt dat medewerkers zich zorgen maken over of zich bedreigd voelen door de groeiende complexiteit van taken die zij op zich af zien komen.
  • Automatiseringsonderwijs door de werkgever, stimuleert de carrièreperspectieven. Bedrijven die investeren in automatisering, zouden ook moeten investeren in opleidingen voor medewerkers. Training van medewerkers door hen vakopleidingen aan te bieden en aan te moedigen zichzelf digitaal te kwalificeren, helpt de vrees voor automatisering te overwinnen en die als kans te zien om de productiviteit op te stuwen.

Gerelateerd nieuws