Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Value case ‘Crowd Management’ – BTG Knowledge Café – 25 juni 2020

15 jun 2020

De BTG Expertgroep Smart Society organiseert op 25 juni een online Knowledge Café over ‘Crowd Management’. Aan de hand van diverse best practices wordt dit actuele thema belicht. Bedrijven, provincies, gemeenten en overheden kampen in de nieuwe 1,5 meter samenleving met de vraag hoe mensenmassa’s het beste gemanaged kunnen worden.

AANMELDEN

15.30 uur            Opening en welkom door Petra Claessen, CEO BTG/TGG

15.35 uur            Toelichting op smart city stack door Patrick Verstappen, BTG Expertgroep Smart Cities
De smart city stack is een framework om de diverse toepassingen en toepassingsgebieden mogelijk te maken middels een ecosysteem van technologieën die samen de infrastructuur vormen voor de slimme stad.

15.45 uur            Epko van Nisselrooij, Axis Communications over crowd management

Crowd Management is een breed begrip en kan meerdere doelen dienen. Er zijn diverse mogelijkheden om informatie te vergaren op dit vlak. Axis licht toe hoe hun technologie bijdraagt in het effectief meetbaar maken van crowd en ingebed kan worden in de dagelijkse processen van de stad.

16.00 uur            Hans Leijting, Nokia over best practice Amsterdam Arena

Door het te doen en het avontuur aan te gaan hebben wij veel geleerd. Over de technologie maar zeker ook over het eco-systeem en de samenwerking van de stakeholders.

16.15 uur            Fred Aalders, Gemeente Nijmegen, best practice crowd management

16.30 uur            Afronding

 

 

Gerelateerd nieuws