Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Veel vraag naar ICT-professionals in het noorden en Limburg

12 apr 2023

Het aantal openstaande ICT-functies is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald. Maar in Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg was er juist sprake van een toegenomen vraag naar ICT’ers. Voor mbo’ers en junior ICT-professionals zijn er relatief meer functies. Dat blijkt allemaal uit de Hello Professionals IT-arbeidsmarktmonitor.

Tot voorkort steeg het aantal uniek geplaatste ICT-vacatures steeds, maar die trend is sinds een paar kwartalen voorbij. Dat aantal nam af van 13.169 in het derde kwartaal van 2022 naar 12.501 in het eerste kwartaal van 2023. Maar in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, en ook in Limburg, is er juist sprake van een toename in de vraag naar ICT-professionals. Vooral in Drenthe is de trend opmerkelijk, met bijna 70 procent meer uniek geplaatste ICT-vacatures in de afgelopen twee jaar.

De Hello Professionals IT-arbeidsmarktmonitor had nog meer interessante uitkomsten, bijvoorbeeld over de activiteit op de arbeidsmarkt. Het aantal actief zoekende ICT-professionals blijft laag, maar steeg van 1 procent naar 3 procent. Van diezelfde ICT-professionals is 53 procent latent op zoek en 44 procent zoekt niet.

Op het gebied van opleidingen is er ook een verschuiving in de vraag te zien. Waar in het eerste kwartaal van 2021 de vraag naar mbo’ers in vacatures nog maar 19 procent was, steeg deze in het eerste kwartaal van 2023 naar 26 procent. De stijging is ook terug te zien in de vraag naar junior ICT-professionals. In de afgelopen twee jaar steeg die vraag met 8 procentpunt naar 44 procent. De vraag naar het aantal medior professionals daalde van 62 procent naar 54 procent en het aantal senior professionals bleef gelijk met 2 procent.

“De arbeidsmarkt in de ICT komt langzaam meer in balans en dat is goed”, zegt Petra Claessen, vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services. “Nog steeds is het voor bedrijven heel moeilijk om aan ICT-talent te komen. Want niet alleen in de Randstad, maar overal in Nederland worden bedrijven steeds meer digitaal. Dat is in deze monitor duidelijk terug te zien. Wij zetten ons er met BTG voor in om jonge mensen enthousiast te maken voor tech en ICT. Mannen, maar zeker ook vrouwen, want die zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. Daar ligt een kans voor de sector.”

Gerelateerd nieuws