Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

VHTO: Eenvoudige aanpassingen voorkomen uitstroom van vrouwen uit techsector

13 apr 2022

Vrouwen verlaten te vaak en onnodig de techsector. En daar kunnen werkgevers in die sectoren wat aan doen. Vrouwen voelen zich niet thuis op hun werkplek, worden anders beoordeeld dan hun mannelijke collega’s, er is geen geschikte werkkleding voor ze of ze krijgen weinig ruimte om hun werk flexibel in te delen. Tegelijkertijd geven vrouwen aan dat zij het werk zelf interessant en uitdagend vinden. Werkgevers kunnen dus met relatief eenvoudige acties vrouwen behouden voor de sector.

Dat blijkt uit de whitepaper van VHTO experticecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Hoewel het aandeel meisjes en jonge vrouwen dat kiest voor een opleiding in een technische richting langzaamaan steeds meer toeneemt, stijgt het aandeel vrouwen in technische beroepen nauwelijks. Slechts 14% van de mensen werkzaam in een technisch beroep is vrouw. De sector verliest dus veel talent en gekwalificeerd personeel. Dat is problematisch want juist in deze sector is er een groot tekort aan werknemers.

Op Girls’ Day 2022 bood de directeur van VHTO Sahar Yadegari een whitepaper aan, aan de voorzitters van de brancheverenigingen Techniek Nederland, FME en NLdigital. Met deze whitepaper vraagt VHTO aandacht voor de ingrepen die bedrijven en werkgevers kunnen doen om hun vrouwelijke werknemers te behouden. Yadegari: “Het is soms helemaal niet ingewikkeld: zorg voor veiligheidsschoenen in kleine maten en voor een vrouwentoilet. Dat lijkt logisch maar te vaak ontbreekt het daaraan.”

Maatregelen
Bedrijven kunnen verschillende dingen doen om te zorgen dat vrouwen zich binnen het bedrijf op hun plek voelen: haal posters met blote vrouwen van de muur, beoordeel vrouwen en mannen aan de hand van dezelfde criteria, zorg dat vrouwen toegang hebben tot de informele netwerken binnen het bedrijf, zet een mentorprogramma of vrouwennetwerk op en nodig vrouwen actief uit om te solliciteren en zorg voor flexibelere werktijden voor zowel mannen als vrouwen.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Steeds meer ondernemers realiseren zich het belang van een bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuisvoelt. Meer diversiteit op de werkvloer is niet alleen goed voor de sfeer en de creativiteit, maar ook voor de productiviteit. Sociale innovatie is belangrijk om techniekbedrijven aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Samen met ons opleidingsfonds Wij Techniek werken we daaraan. Een grotere inbreng van vrouwen is goed voor de branche en goed voor de samenleving.”

Girls’ Day
Girls’ Day is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij duizenden meisjes bedrijven bezoeken in de bèta, techniek en IT-sector. Dit jaar doen 6000 meisjes mee die op bezoek gaan bij meer dan 200 bedrijven door heel Nederland. Organisator VHTO koppelt scholen aan bedrijven in de buurt. De meisjes maken zo laagdrempelig kennis met wat bèta, techniek en IT allemaal te bieden heeft, ze ontmoeten vrouwelijke werknemers en krijgen daardoor een bredere kijk op hun eigen mogelijkheden.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De whitepaper van VHTO laat zien hoe eenvoudige aanpassingen kunnen voorkomen dat vrouwen de techsector verlaten. Het aantrekkelijker maken van de digitale sector voor vrouwelijk talent is ook voor BTG een belangrijk speerpunt. Zo organiseerde we in februari nog de strategische sessies ‘Meiden in de ICT’, waarin stakeholders SBB, Mbo- Raad, VHTO, PTvT en NL Digital spraken over een toekomstbestendige, inclusieve vrouwelijke mbo ICT beroepsgemeenschap. Vrouwen kunnen een grote toegevoegde waarde bieden in de techsector en zeker ook de ICT-sector. En onder meer helpen het tekort aan getalenteerde werknemers in de techsector terugdringen.”

Gerelateerd nieuws