Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

‘Wie weet sta ik ooit op het podium voor de Award van ict/telecom manager’

6 jul 2023

Op 7 december 2022 reed ik op een zonnige ochtend met een lichte dosis gezonde spanning, maar vooral ook volenthousiasme en verwachting vanuit mijn woonplaats Tilburg richting Noordwijk. Wat een prachtige kans dat ik later die dag op het BTG Business Event ‘Building Bridges in a Digital Society’ over mijn projectervaring mocht komen vertellen en kon toelichten waarom ik de titel ‘Young Professional Leverancier’ zou moeten verdienen.

Eenmaal aangekomen in de prachtige ambiance van Grand Hotel Huis terDuin, kon ik genieten van interessante presentaties. Tussendoor was erruimschoots mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen, kennis tenemen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen en om met andereambitieuze en gedreven (jonge) vakgenoten het gesprek aan te gaanover hun interessante projecten en expertise.

Toen was het mijn beurt voor de podiumpitch. In een aantal minuten kon ikde bezoekers meenemen in mijn verhaal, waarin centraal stond dat iksinds eind 2020 als één van de kartrekkers betrokken ben geweest bijhet operationeel optuigen en inrichten van een nieuw Fibernetwerkbedrijf inVlaanderen. Een hele toffe belevenis die daarna nog tot veel interes-sante gesprekken met bezoekers heeft geleid die verder geïnteresseerdwaren in mijn ervaringen!

Tijdens de daarop volgende presentatie aan de vakjury kreeg ik ruim de tijd om dieper in te gaan op mijn case, mijnspecifieke rol daarin, de toegevoegde waarde die ik heb kunnen leveren en de uitdagingen die daarmee gepaard zijngegaan. Dit soort momenten dwingt je om tijd te besteden aan (zelf)reflectie, en zijn dan ook uiterst leerzaam. Ik vondhet dan ook boeiend om met de kritische maar oprecht geïnteresseerde jury inhoudelijk het gesprek te kunnen aangaan.

En zowaar, later die dag werd ik tot winnaar uitgeroepen! Een fantas-tische ervaring! Een prachtig initiatief, dat BTG op deze manier eenpodium biedt aan (jonge) talenten, en ze daarmee extra in het zonnetjezet. Het heeft me extra energie gegeven om door te gaan in dit werkveld enmezelf te blijven ontwikkelen en – wie weet (dromen mag) – sta ik ooit ophet podium voor de Award van ICT/Telecom Manager van het Jaar!

Tips voor de nieuwe kandidaten voor dit jaar? Blijf bij jezelf. Zoom in op detoegevoegde waarde die jíj hebt weten te realiseren en op het leerprocesdat je daarbij hebt doorgemaakt. Wees vooral niet te bescheiden, jemag trots zijn op wat je hebt bereikt. Maar bovenal: geniet! Het is eenprachtige ervaring die mij nog lang zal bijblijven. En ik kijk alweer uit naar deaanstaande editie!

Gerelateerd nieuws