Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ziekenhuizen kiezen voor innovatie op gebied van digitalisering

7 jan 2021

De ICT-kosten in ziekenhuizen stijgen voor het zesde jaar op rij. Procentueel blijven de ICT-kosten ten opzichte van de omzet gelijk (5,7%), door een stijging van de omzet van ziekenhuizen. In de ICT-kosten per medewerker in fte zien we een stijging van bijna 4% voor de kosten voor ICT.

Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners. De afgelopen jaren zijn de ICT-kosten ten opzichte van de omzet in de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen gestegen. Van 4,2% in 2006 naar 5,7% in boekjaar 2019. Procentueel blijven de ICT-kosten ten opzichte van de omzet voor het boekjaar 2018 en 2019 gelijk door een stijging van de omzet van ziekenhuizen. In de ICT-kosten per medewerker in fte zien we een stijging van bijna 4%.

Digitale ontwikkelingen leiden tot hogere ICT-kosten
Onder meer toenemende functionaliteit, online mogelijkheden voor patiënt en het aanbieden van de juiste zorg op juiste plek zorgen voor hogere ICT-kosten. Ook informatie-uitwisseling in de keten, aansluiting op landelijke voorzieningen, integrale beeldvorming en business en artificial intelligence spelen een belangrijke rol. De groeiende afhankelijkheid van digitaal werken in combinatie met informatieveiligheidseisen zorgen voor meer complexiteit en vereisen hoger geschoold ICT-personeel. “De stijging van kosten is te verklaren doordat ziekenhuizen steeds meer het uitgangspunt van ‘digitaal tenzij’ omarmen”, vertelt Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners.

Ook is er een groeiende aandacht voor gegevensbeheer, analyse en inzicht. Ziekenhuizen investeren in softwareapplicaties voor managementinformatie, Business Intelligence tools en datamanagement. Daarnaast hebben de ziekenhuizen meer Business Intelligence personeel aangenomen.

Top 3 ICT-volwassenheidsprocessen
Deze volwassenheid geeft een beeld van de mate van volwassenheid in de verschillende beheerprocessen op de ICT-afdeling. De top drie ziet er als volgt uit:

  • Beveiliging
  • Helpdesk
  • Compliance

Pernette Gerla, adviseur bij M&I/Partners: “De steeds verdergaande digitalisering van zorg en werkprocessen stellen hogere eisen aan de beschikbaarheid, performance en veiligheid van de digitale informatievoorziening. In de benchmark is deze trend zichtbaar. Proactieve maatregelen zijn nodig om naar hogere niveaus van procesvolwassenheid te komen om eventuele spanning tussen de eisen van eindgebruikers en de ICT-dienstverlening te voorkomen. Daarnaast vergroot een lagere volwassenheid op diverse processen het risico op verstoringen en incidenten van software- en/of hardware.”

ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/PartnersM&I/Partners brengt al ruim dertien jaar de kosten en prestaties van ICT binnen ziekenhuizen in kaart. Belangrijk onderdeel van de benchmark is het verhaal achter de cijfers. Voor de deelnemers organiseren we daarom inzicht bijeenkomsten om de resultaten van de benchmark te kunnen duiden. In februari 2021 start de veertiende ronde van de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Meer informatie is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws