Vodafone heeft volgens Agentschap Telecom adequaat gehandeld na brand

Op 4 april 2012 werd brand ontdekt in een netwerkcentrale van Vodafone in Rotterdam. Hierdoor werd het Vodafonenetwerk in de regio Rotterdam en Den Haag volledig onbruikbaar. Agentschap Telecom heeft een zogenoemd incidentonderzoek gedaan naar de gevolgen van deze uitval. Conclusie: bij de risicoanalyse die Vodafone had uitgevoerd, was geen rekening gehouden met de andere bedrijven die in het pand zaten. 

Vodafone heeft volgens Agentschap Telecom wel adequaat gehandeld door een mobiele netwerkcentrale in te zetten om de crisis te managen. Het incidentonderzoek moest antwoord geven op de vraag of het opslaan van de verplichte gegevens en het bevoegd aftappen in gevaar is geweest door deze grote verstoring. Is Vodafone in staat geweest om alle taps en vorderingen uit te voeren die zij na de brand kregen? Ook wilde het agentschap antwoord op de vraag welke preventieve maatregelen Vodafone genomen heeft om eventuele herhaling in de toekomst te voorkomen. Agentschap Telecom is toezichthouder op de Telecommunicatiewet (Tw). Vanuit deze rol doet het agentschap onderzoek naar grote verstoringen die het economisch- en maatschappelijk verkeer ontregelen.

Masten

Op 4 april 2012 ontstond brand in een netwerkcentrale van Vodafone in Rotterdam (klik hier). Hierdoor werd het Vodafonenetwerk in de regio Rotterdam en Den Haag volledig onbruikbaar. Ongeveer 25 procent van de Vodafone klanten kon niet langer bellen, sms’en of mobiel internetten. Bij ongeveer 30 procent van de klanten werkte de voicemail niet. De brand is om 05:14 ontdekt en rond 12.15 uur is de stroom uitgeschakeld. Hierdoor vielen ook 700 aangesloten masten uit. Vodafone heeft na het uitschakelen van de stroom de inrichting voor het aftappen van gesprekken naar andere locaties kunnen omschakelen.

Brandwerende muur

De brand ontstond bij een bedrijf dat gevestigd was in hetzelfde pand waar Vodafone haar netwerkcentrale had gevestigd. Gebleken is dat er tussen deze bedrijven een brandwerende muur stond in plaats van een brandwerende scheiding die geheel was doorgetrokken door het dak. Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de database voor de verkeersgegevens en de back-up daarvan in dezelfde ruimte stonden. Deze beide installaties zijn door rook- en waterschade verloren gegaan. Hierdoor is Vodafone niet in staat gebleken alle benodigde verkeers- en locatiegegevens te verstrekken over de wettelijk vereiste periode van twaalf maanden voorafgaand aan de brand. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn hier meteen over geïnformeerd. Door een tijdelijke wijziging kan Vodafone een beperkte set gegevens voor vorderingen aanleveren. Navraag bij politie en Openbaar Ministerie heeft naar voren gebracht dat dit geen grote problemen bij hen heeft opgeleverd. Het opslaan van de databases in dezelfde ruimte als de back-up brengt volgens de onderzoekers grote risico’s met zich mee. Vodafone heeft als gevolg van de brand besloten dat dit bij geen van de centrales meer mag plaatsvinden. Daarnaast heeft de organisatie als gevolg van de brand besloten dat bij het berekenen van risicoanalyses voortaan het totale bedrijfsgebouw meegenomen wordt. Hiermee wordt ook gecontroleerd of andere bedrijven die in dezelfde bedrijfsruimte gevestigd zijn, een potentieel risico voor de bedrijfsvoering zijn.

Externe risico’s

Agentschap Telecom adviseert alle aanbieders van telecom bij de keuze voor hun netwerklocaties ook de externe risico’s te evalueren, omdat deze voor de continuïteit van hun dienstverlening risico’s kunnen opleveren. Vodafone heeft een mobiele netwerkcentrale ingezet om de crisis te managen. Dit is een trailer met daarin een mobiele centrale die de apparatuur die was uitgevallen, kon vervangen. Door de komst van deze trailer is het verkeer (bellen en sms) volgens Agentschap Telecom al vrij snel weer op gang gekomen. Het agentschap vindt dat Vodafone met deze trailer aantoont voorbereid te zijn om de impact van uitval te beperken. Vodafone heeft een reactie op het onderzoek gegeven en deze opmerkingen zijn verwerkt in het onderzoek.

Continuïteit

Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor het toezicht op het gebied van aftappen en dataretentie. Telecomaanbieders zijn onder meer verplicht alle telefoongegevens over de contacten van hun klanten een jaar lang te bewaren, internet gegevens moeten een half jaar bewaard blijven. Politie en justitie kunnen deze gegevens eventueel opvragen voor onderzoek naar misdrijven. Agentschap Telecom ziet vanuit haar taak op het gebied van dataretentie er op toe dat de telecombedrijven deze gegevens op een juiste manier bewaren en voor de juiste termijnen. Daarnaast is het agentschap vanaf juni 2012 toezichthouder op het gebied van de continuïteit van telecomnetwerken. Telecombedrijven zijn verplicht zoveel mogelijk te doen om te voorkomen dat er telefoonstoringen ontstaan. Vodafone heeft er in toegestemd dat Agentschap Telecom, vooruitlopend op het ingaan van deze wet, keek naar de maatregelen om de continuïteit bij Vodafone te waarborgen. Daarmee heeft Vodafone het agentschap in staat gesteld om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de continuïteit van het netwerk van deze operator.

Voor door de Vodafone-brand gedupeerde BTG-leden zijn de conclusies van het incidentonderzoek van Agentschap Telecom ronduit teleurstellend. Agentschap Telecom legt in het incidentonderzoek een zwaar accent op de vraag of het opslaan van de verplichte telecomgegevens en het bevoegd aftappen in gevaar is geweest. Hoewel hier sprake is van een wettelijke verplichting voor providers en Agentschap Telecom verantwoordelijk is voor het toezicht op het gebied van aftappen en dataretentie, is deze vraag voor grootzakelijke telecomgebruikers niet zo relevant. BTG-leden zijn primair geïnteresseerd in de continuïteit van telecomnetwerken en die is ondanks adequaat handelen van Vodafone wel degelijk ernstig verstoord geweest.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.