América Móvil beëindigt samenwerkingsovereenkomst met KPN

markt_spelersHet Mexicaanse América Móvil (AMX) heeft de samenwerkingsovereenkomst met KPN van 20 februari 2013 met onmiddellijke ingang beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, is de standstill overeenkomst ook beëindigd. Dit betekent dat AMX haar belang nu mag uitbreiden naar 30 procent of meer van de aan het aandelenkapitaal van KPN verbonden stemrechten, met inachtneming van de wettelijke bepalingen over een verplicht openbaar bod en overige wettelijke bepalingen. Het is echter onduidelijk wat de intenties van América Móvil zijn, aangezien een toelichting op het door KPN naar buiten gebrachte bericht ontbreekt.

Zodra een partij meer dan 30 procent van de stemrechten heeft in een beursvennootschap, is hij verplicht om een openbaar bod uit te brengen op de resterende aandelen. Deze regel beschermt de positie van minderheidsaandeelhouders. Dankzij het biedingsbericht hebben de beleggers genoeg informatie om te beslissen over het bod.

Ook wanneer in 'onderling overleg' wordt gehandeld en meerdere partijen gezamenlijk meer dan 30 procent van de aandelen bezitten, moeten zij verplicht een bod uitbrengen. De regel geldt alleen voor bedrijven met een zetel in Nederland. Ook moeten de aandelen of certificaten van het bedrijf toegelaten zijn tot de handel op een gereglementeerde markt. De plicht vervalt als de biedplichtige zijn belang binnen 30 dagen weer terugbrengt onder de grens van 30 procent.

Het verplichte bod is een maatregel uit de Europese overnamerichtlijn (2004/25/EG).  In Nederland staat de biedplicht in de Wet tot uitvoering van de overnamerichtlijn. Dit is hoofdstuk 5.5 van de Wet financieel toezicht.

Commissarissen

De twee door AMX aangewezen leden van de raad van commissarissen van KPN blijven overigens in de raad van commissarissen van KPN zolang AMX 20 procent of meer van het totale aandelenkapitaal van KPN houdt, en tenminste één persoon als lid van de raad van commissarissen van KPN zolang AMX 10 procent of meer van het totale aandelenkapitaal van KPN houdt.

Elementen

De samenwerkingsovereenkomst tussen KPN en AMX bevatte de volgende elementen.

 • AMX kan twee personen aanwijzen voor benoeming in de raad van commissarissen van KPN tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van KPN. Na goedkeuring door de ava, zal de benoeming van kracht worden per de datum van de vergadering. Na de benoeming van deze kandidaten zal de raad van commissarissen van KPN uit acht leden blijven bestaan;
 • De leden van de raad van commissarissen die zijn aangewezen door AMX, zullen plaatsnemen in alle commissies van de raad van commissarissen van KPN.
 • AMX mag twee personen aanwijzen als leden van de raad van commissarissen van KPN zolang AMX 20 procent of meer van het totale aandelenkapitaal van KPN houdt, en tenminste één persoon als lid van de raad van commissarissen van KPN zolang AMX 10 procent of meer van het totale aandelenkapitaal van KPN houdt.
 • KPN zal toegang hebben tot de strategische ervaring en commerciële en financiële expertise van AMX door de vorming van werkgroepen bestaande uit senior vertegenwoordigers van beide partijen. Zij zullen de raad van bestuur van KPN adviseren over operationele en financiële zaken, waaronder de voorbereiding van jaarlijkse businessplannen en budgets van KPN en haar dochtermaatschappijen.
 • KPN en AMX blijven zoeken naar mogelijkheden voor zakelijke samenwerking, zoals gezamenlijke inkoop, internationaal mobiele roaming en internationaal verkeer, met als doel om gezamenlijk kosten te besparen.
 • AMX heeft zich verbonden aan een standstill en zal, onder voorbehoud van de gebruikelijke uitzonderingen, haar belang in KPN’s aandelenkapitaal niet uitbreiden tot en met 30 procent of meer van de aan het aandelenkapitaal van KPN verbonden stemrechten, gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst.
 • De standstill kan onmiddellijk worden beëindigd door AMX in het geval van een aankondiging van een bod op enig geplaatst en uitstaand aandelenkapitaal van KPN of een bod op een materiële dochtermaatschappij van KPN.
 • De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen hebben een opzegtermijn van twee maanden; echter, KPN heeft zich verbonden om de samenwerkingsovereenkomst gedurende de eerste twee jaar niet te beëindigen.

De beslissing van het Mexicaanse América Móvil om de samenwerkingsovereenkomst met KPN te beëindigen kan waarschijnlijk niet los worden gezien van de deal die KPN onlangs sloot met het Spaanse Telefónica met betrekking tot de verkoop van de Duitse dochteronderneming E-Plus aan Telefónica Deutschland. Bij de bekendmaking van die verkooptransactie bleef onduidelijk of KPN's minderheidsaandeelhouder Carlos Slim, eigenaar van América Móvil, zich hierin kon vinden. De deal moet overigens nog worden goedgekeurd door de respectievelijke aandeelhouders van KPN en Telefónica en de verantwoordelijke mededingingsautoriteiten. Het lijkt er al enige tijd op dat KPN, al dan niet door eigen toedoen, verwikkeld is geraakt in een voor buitenstaanders interessant schaakspel waarvan het eindspel nu wel in zicht komt.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.