BTG geeft leden stem in reactie op consultatie frequentiebeleid

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een nieuw Nederlands frequentiebeleid, dat aansluit op ontwikkelingen in technologie, markt en maatschappij. Deze beleidsnota is ook van groot belang voor de zakelijke afnemers, waaronder de BTG-leden. De uitkomst zal grote gevolgen hebben op de wijze waarop zakelijk Nederland in de komende jaren haar mobiliteitvraagstukken zal vormgeven. Voorbereidend heeft de overheid een consultatiedocument gepubliceerd, waarop BTG in afstemming met het ministerie van Economische Zaken, namens de leden wil reageren. Hiervoor is een werkgroep opgericht, KMBG genaamd, waaraan onder andere BTG-leden KLM, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Group, GVB Amsterdam, Sitech, ministerie van Veiligheid en Justitie, UMCU en Erasmus MC deelnemen. Hierin wordt vooral gewerkt aan de benodigde input voor dit beleid vanuit het belang van bedrijfkritische mobiele communicatiedoeleinden. Ook vanuit de ministeries neemt men als toehoorder deel aan deze werkgroep.

zendmast frequentiebeleid

Frequentiebeleid

Concreet moet frequentiebeleid een bijdrage leveren aan vraagstukken zoals de beschikbaarheid van breedbandvoorzieningen in buitengebieden, het bieden van mogelijkheden voor nieuwe innovatieve vormen van dienstverlening, het gebruik van nieuwe technologie om efficiënter (mede)gebruik te kunnen maken van frequentieruimte. Het frequentiebeleid heeft daarbij niet alleen een traditionele ordenende functie, ter voorkoming van storing, maar ook een marktordenende functie ten behoeve van een goed functionerende markt voor telecommunicatiedienstverlening. Frequentiebeleid maakt met andere woorden deel uit van een veel breder telecommunicatiebeleid.

Dilemma overheid

De overheid staat bij haar beleidsafwegingen voor een moeilijk dilemma. Enerzijds wil men voldoende ruimte bieden aan marktconcurrentie en anderzijds moet men waken voor de belangen van bijvoorbeeld de openbare orde, veiligheid, privacy,  maar ook voor zorg- en hulpverleningsdiensten, lucht- en scheepvaart. Daarnaast is er sprake van een groeiende capaciteitbehoefte, die mede het gevolg is van de vele nieuwe ICT-ontwikkelingen, waarbij bovendien sprake is van schaarste in het frequentiespectrum. Als gevolg van ontwikkelingen als Cloudcomputing en Internet of Things neemt de vraag naar frequentieruimte toe maar ook de afhankelijkheid van de maatschappij van (draadloze) telecommunicatie en daarmee de (tele)kwetsbaarheid.

Veiling

Bij de veiling in 2012 werd 3,8 miljard euro verdiend aan de 4G-frequenties, die werden ‘gewonnen’ door de commerciële partijen Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2. Het is een financieel aantrekkelijke optie om weer zo’n veiling te doen. Dat betekent echter ook dat de operators de maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid in toenemende mate moeten vormgeven. De vraag is of deze marktpartijen hiertoe de mogelijkheden en capaciteit hebben. In dit licht bezien vormt de onderlinge concurrentie niet altijd een bevorderende factor om de benodigde invulling van vraag en aanbod te ondervangen. Er is dan ook sprake van duidelijke marktimperfecties, vooral daar waar het om de borging gaat van bedrijfkritische mobiele communicatievraagstukken.

Belangen

Het belang van betrouwbare mobiele communicatie is de laatste jaren flink gegroeid, voor zowel consument als het bedrijfsleven. Als deze communicatie wegvalt, zoals bij grote storingen als de brand in de centrale van Vodafone die in 2012 het mobiele verkeer bijna een week lang platlegde, is dat cruciaal voor vele bedrijven, zowel voor massa-ondernemingen als banken en ziekenhuizen als voor de nichemarkten. Er is sinds 2014 weliswaar een noodvoorziening getroffen voor calamiteiten, maar ook die kon vorig jaar niet verhinderen dat het T-Mobile-klanten een weekend lang uit de lucht waren door een softwarefout.

Van nice to have naar need to have!

De vraag die gesteld kan worden is: is mobiele communicatie een nuts-voorziening? Stroom en gas zijn centraal geregeld, maar het maatschappelijk belang van mobiele communicatie wordt ook steeds groter. Het belang voor een goede digitale infrastructuur wordt in de consultatie wel onderschreven als aandachtsgebied: “In wezen is draadloze communicatie een onmisbare grondstof geworden voor de Nederlandse samenleving en is een randvoorwaarde voor economische groei in Nederland. [...] Het is evident dat de behoefte hieraan, onder andere door de opkomst van Cloudcomputing en Internet of Things, zal toenemen. “ De overheid wil echter niet onnodig veel reguleren, dus alleen bijsturing in zover nodig. Het risico is mogelijk dat de uitwerkingverantwoordelijkheid bij de providers komt te liggen. In het verleden is echter is nog niet overtuigd gebleken dat deze volledig als zodanig kan worden gedragen.

Stem voor BTG-leden

In de besluitvorming rondom het frequentiebeleid spelen dus de verschillende belangen van de overheid, de providers, de zakelijke markt en de consumenten. Namens de zakelijke markt zal BTG als dialoog- en samenwerkingspartner een belangrijke en actieve rol bij de besluitvorming nemen. Vanwege dit grote belang voor ons als leden, willen we onze mogelijkheid om adequaat te reageren, optimaal benutten. Het volledige consultatiedocument, de door de werkgroep KMBG in opdracht van BTG opgestelde conceptreactie en bijbehorende studierapporten kun je hier lezen (alleen zichtbaar voor leden).

Reageren

Leden kunnen tot 29 augustus reageren op de conceptrespons. We stellen concreet de volgende vragen:

- Ben je het eens/oneens met deze reactie die BTG namens de zakelijke markt zal geven?

- Welke onderdelen zou je graag anders zien?

- Welke aanvullingen heb je?

Alle op- en aanmerkingen, commentaren en aanvullingen mogen gestuurd worden naar Managing Director & New Business Petra Claessen (petraclaessen@btg.org), waarna de werkgroep ze zal bundelen. Zo kunnen we als branchevereniging namens al onze leden ons standpunt kenbaar maken.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.