Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Bedrijven zijn bezorgd over AI, maar kiezen toch voor implementatie

1 aug 2023 Thema: AI

Ruim een derde van de Nederlandse organisaties (36 procent) maakt zich weleens zorgen over de impact van kunstmatige intelligentie op hun bedrijfstak. Deze bezorgdheid lijkt echter geen reden om kunstmatige intelligentie van de werkvloer te weren; drie op de tien Nederlandse bedrijven integreert momenteel AI actief in hun dagelijkse werkzaamheden.

Dit blijkt uit onderzoek van Linden-IT, uitgevoerd door Panelwizard onder 1.088 Nederlandse HR-verantwoordelijken. Vooral organisaties in de IT-sector (44 procent), financiële sector en het onderwijs (beide 43 procent) maken zich zorgen over de invloed van kunstmatige intelligentie op hun werk.

“Organisaties in deze sectoren werken veel met computers en technische systemen”, aldus Gerbert-Jan Valk. “Hierdoor zullen zij de technologische ontwikkelingen moeten bijhouden. Hoewel ik me kan voorstellen dat bedrijven dit spannend vinden, is het slim om de technologie voor je te laten werken. Uiteindelijk kun je met behulp van AI veel herhalende processen makkelijker maken en relevante data verzamelen. Vervolgens kun je met die informatie de productiviteit, efficiëntie en klanttevredenheid van je organisatie verhogen.”

AI kan ook toegevoegde waarde bieden
Ondanks de zorgen denken veel bedrijven dat kunstmatige intelligentie op sommige afdelingen ook soelaas kan bieden. Zo ziet maar liefst veertig procent van de ondervraagde HR-professionals AI als een mogelijke oplossing voor de arbeidskrapte in hun branche. In de financiële- en IT-sector bedragen deze percentages zelfs 58 en 51 procent. Deze oplossing kan mogelijk ook doorslaan: maar liefst een kwart van alle respondenten denkt dat AI in de toekomst een groot deel van de banen zal vervangen. Wederom is deze verwachting in de financiële sector (37 procent) en in de IT-sector (32 procent) het hoogst.

Valk: “AI kan simpele en repeterende taken van mensen overnemen. Hierdoor heeft je personeel meer tijd voor complexere vraagstukken, wat hun werk leuker en uitdagender maakt. Toch ben ik ervan overtuigd dat ze in de toekomst niet zonder elkaar kunnen. AI is een handig hulpmiddel, maar werkt alleen dankzij de input van de mens.”

Gebrek aan kennis staat implementatie in de weg
Niet iedereen lijkt Artificial Intelligence te vrezen of te omarmen. Zo blijkt uit het onderzoek dat nog altijd een derde van alle organisaties weinig mogelijkheden ziet waarop ze de technologie kunnen integreren in hun werkzaamheden. Het gebrek aan knowhow hierover is het grootst in de zorgsector (41 procent) en het onderwijs (42 procent). Hiermee gooien ze de deur voor AI niet helemaal dicht. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven wil namelijk graag meer weten over hoe ze AI kunnen inzetten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Valk: “Omdat we niet meer om AI heen kunnen denk ik dat het noodzakelijk is dat bedrijven in alle sectoren het leren omarmen. Zodra je er meer kennis van hebt, leer je het beter als hulpmiddel te zien in plaats van bedreiging. Dit heeft elke technologische ontwikkeling tot nu toe bewezen.”

Petra Claessen, Voorzitter van BTG en Boardmember BTG Services: “AI kan een relatief grote impact hebben op organisaties, onder meer wat betreft de manier van werken, productiviteit en efficiëntie. Ook kan AI helpen bij het verkrijgen van slimme inzichten en het nemen van slimme beslissingen, waarmee de technologie de business vooruit kan helpen. Hoewel het logisch is dat bedrijven bezorgd zijn over de impact van AI, is het goed om te zien dat deze zorgen de implementatie van AI niet in de weg staan. Dergelijke innovaties helpen bedrijven en daarmee het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen vooruit.”

Gerelateerd nieuws