Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Tweede Kamer wil dat overheid meer vaart maakt met onafhankelijke adviesraad AI

20 okt 2023 Thema: AI

Er moet met spoed een onafhankelijke adviesraad AI komen. De leden daarvan moeten de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) heel nauw volgen, toepassingen identificeren en de maatschappelijke economische consequenties in kaart brengen, en daar de overheid snel deskundig advies over kunnen geven. Op initiatief van Kamerleden Hind Dekker-Abdulaziz (D66) en Queeny-Aimée Rajkowski (VVD) is de regering deze week via twee moties gevraagd uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 een onafhankelijk adviesorgaan in te stellen.

Rajkowski: Met de komst van ChatGPT werd kunstmatige intelligentie elke Nederlandse huiskamer ingeslingerd. Het gebruik van kunstmatige intelligentie door mensen en bedrijven nam zo’n enorme vaart dat het snel duidelijk werd dat bestaande wet- en regelgeving niet toegespitst is om alle kansen van AI ruimte te geven en alle bedreigingen het hoofd te bieden.
Dat de politiek achter de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen aanloopt, kunnen en moeten we ook niet voorkomen. Wetgeving moet zorgvuldig worden gemaakt en dat kost tijd. Maar in de tussentijd wacht de samenleving wel op richting en bescherming. Daarom moet er een AI adviesorgaan komen die de overheid snel en gericht kan adviseren.
Petra Claessen, Voorzitter van BTG – Branchevereniging voor IT en communicatietechnologie en Boardmember van BTG Services: “We moeten samen met alle betrokken partijen en zeker ook met de overheid snel schakelen op dit nieuwe en onbekende gebied van generatieve AI. We bundelen binnen onze Expertgroep AI relevante partijen én vanuit mijn rol binnen iBestuur zijn we graag betrokken bij de realisatie van deze aviesraad.”

Vaart maken

De Tweede Kamer nam woensdag twee moties aan waarmee ze de regering aansporen haast te maken met het instellen van een onafhankelijk adviesorgaan. Technologische ontwikkelingen gaan snel, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dan kan niet gewacht worden op uitgebreid onderzoek en wetgeving, dan moet snel gereageerd kunnen worden met passende maatregelen.
De moties van Dekker-Abdulaziz en Rajkowski betroffen de instelling van een rapid response team op digitaal vlak over onderzoeken of een Nederlands adviserend orgaan van toegevoegde waarde kan zijn bij ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie die impact hebben op de samenleving

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van koninkrijksrelaties en Digitalisering gaf aan ervoor te zorgen dat in de visie op generatieve AI, die het kabinet in voorbereiding heeft, er inzicht komt over de opzet van zo’n expertteam. Die visie wil het kabinet voor het eind van het jaar naar de Tweede kamer sturen. “Dus wij zullen daar inderdaad uiterlijk in het eerste kwartaal volgend jaar een antwoord op geven, maar kiezen er nog wel voor om even de ruimte te nemen om goed te kijken naar hoe we dit inrichten”, aldus Van Huffelen.

Bij de verschillende departementen van de overheid is veel te weinig kennis over de snelle ontwikkeling van generatieve kunstmatige intelligentie en AI in brede zin. In verschillende landen waaronder België, Duitsland, Frankrijk en Spanje bestaat al zo’n adviesraad AI.

Gerelateerd nieuws