Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG en Digital Trust Center organiseren workshop over digitale weerbaarheid

9 feb 2022

BTG en Het Digital Trust Center van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgen op 17 februari gezamenlijk de workshop: “Digitale weerbaarheid voor bedrijven: de uitdagingen in 2022”. Deelnemers leren hoe zij hun digitale weerbaarheid kunnen verbeteren. En waarom zij dit niet individueel kunnen regelen.

De digitale weerbaarheid blijft ook in 2022 een belangrijk aandachtspunt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een belangrijke trend op dit gebied is dat bedrijven zich steeds bewuster zijn dat weerbaarheid niet individuele geregeld kan worden. Een groeiende afhankelijkheid van leveranciersketen en onderlinge verbondenheid van organisaties zorgt ervoor dat ieder bedrijf hieraan planmatig aandacht moet besteden.

Wat zijn de uitdagingen?
Jeroen Kasbergen, Cyber Security Adviseur bij het DTC, zet de uitdagingen en het speelveld op het gebied van digitale weerbaarheid uiteen. Ook zoemt Kasbergen in op specifieke tools en informatieproducten die zowel bedrijven als hun ketens helpen bij het verbeteren van hun digitale weerbaarheid. De workshop biedt ook ruimte geven voor interactie, onder andere aan de hand van een aantal stellingen.

Wil jij je alvast voorbereiden op deze workshop? Vul dan vooraf aan de workshop op de website van het DTC de Risicoklassetool en/of de Basisscan in. Zo krijgt u een goed beeld waar jouw bedrijf op dit moment staat.

Lees meer en meld u aan voor deze workshop! Het Knowledge Café ‘Digitale weerbaarheid voor bedrijven: de uitdagingen in 2022’ vindt plaats op 17 februari van 15:30 tot 17:00 uur.

Gerelateerd nieuws