Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG Expertgroep AI organiseert succesvolle eerste masterclass

7 sep 2023 Thema: AI

Hoe kun je AI inzetten in diensten voor je eigen organisatie? Dat onderwerp stond vanmorgen centraal tijdens de eerste masterclass over AI, georganiseerd door de BTG Expertgroep AI. De bijeenkomst vond plaats bij de Politie Delft. Naast ontwikkelingen binnen AI was er ruimte voor een boeiend AI Project, dat door het Innovatie Team Den Haag van de Nationale Politie is gedefinieerd.

Petra Claessen, Voorzitter van BTG en Boardmember BTG Services: “AI krijgt de laatste tijd veel aandacht, met name rond thema’s als ChatGPT, OpenAI, Google Bard, DALL-E, Midjourney, Deep Fakes. Vandaar dat de belangstelling voor de masterclass groot was. AI heeft natuurlijk een enorme impact op veel processen en werkzaamheden binnen organisaties. Vandaar dat we trots zijn dat we vanuit onze Expertgroep AI met deze masterclass zijn gestart. Kennisdelen staat immers centraal binnen onze brancheorganisatie.”

De boeiende masterclass was opgebouwd uit verschillende onderwerpen en startte met een stuk historie en definitie. Vervolgens gingen diverse sprekers dieper in op machine learning, deep learning, actuele ontwikkelingen, tools en toekomst.
Ook de theorie rondom prompt engineering kwam aan bod. Alle deelnemers hebben de opdracht gekregen om een prompt te schrijven die betrekking heeft op hun organisatie en die aan ChatGPT kan worden voorgelegd. Vanuit de BTG Expertgroep worden de deelnemers geholpen om de prompt te verbeteren als blijkt dat het resultaat niet naar tevredenheid is.
De masterclass werd afgesloten met het AI project dat door het Innovatie Team Den Haag van de Nationale Politie is gedefinieerd.

Gerelateerd nieuws