Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Gaat AI te snel voor de zorg?

10 jul 2023 Thema: AI

Er zijn nog veel vragen rond Artificiële Intelligentie (AI) in de zorg. AI is niet een op zichzelf staand doel, het doel is het behouden en verbeteren van toegankelijke zorg tegen dezelfde of lagere kosten, zoals vastgelegd in verschillende zorgakkoorden. AI-innovaties kunnen hieraan bijdragen. Aldus Pieter Jeekel, voorzitter van de Nederlandse AI Coalitie Gezondheid & Zorg tjdnes het symposium over ICT en Healthcare wat BTG vorige maand organiseerde in het kader van de NL Tech Week.

Hoe kunnen we zorginstellingen samen voorbereiden op AI? Door samen te werken kunnen we de zorgsector beter helpen. Vaak hebben zorginstellingenondersteuning nodig bij strategische overwegingen om AI-innovaties beter te kunnen beoordelen en implementeren. Dit stelt medewerkers in staat om AI op zijn merites te beoordelen. We kunnen gezamenlijk financiële instrumenten organiseren en helpen bij het beschikbaar stellen van data voor AI. Op nationaal niveau kunnen we ethische en maatschappelijke inzichten ontwikkelen om problemen achteraf te voorkomen.

Tijdens het seminar ‘IT & Healthcare’ wat BTG naar aanleiding van het afscheid van haar voorzitter, Eric Reij, heeft georganiseerd, hebben we naar aanleiding van zeven use cases de volgende vragen besproken:

  • Zorginstellingen worden nu al geconfronteerd met een zeer snel groeiend aantal innovaties op basis van grote taalmodellen zoals Chat GPT. Ja, er zijn nog “hallucinaties”, fouten worden gemaakt en transparantie en privacy zijn nog ver te Maar hoelang nog?
  • Wij behoren tot de pioniers op het gebied van AI-beeld- AI kan soms al vier jaar eerder kanker detecteren dan een arts. Wat betekent dit voor radiologen en willen patiënten dit wel weten.
  • De zorg wordt overspoeld met aanbiedingen voor beslissingsondersteuning en Hoe kunnen we het kaf van het koren scheiden?
  • Waarom kan een AI-innovatie die goed werkt in één ziekenhuis niet snel worden opgeschaald naar heel Nederland? En wat is de rol van databeschikbaarheid hierin?
  • Als AI zo slim is, kan het dan ook administratieve taken overnemen?
  • Kan AI je coach worden in de eerstelijnszorg? En willen we dat eigenlijk wel?
  • Zal AI autonome beslissingen nemen of is hybride intellgentie ons doel?

Tijdens het event hebben we aan de hand van deze vragen besproken hoe we zorginstellingen kunnen voorbereiden op AI om de doelen van de zorgakkoorden beter te bereiken met een moderne strategie. Eric Reij was aanwezig, de vertrekkende voorzitter van BTG, die in het Erasmus MC in Rotterdam de weg heeft geplaveid voor AI-innovaties.

 

Over de auteur

Pieter Jeekel is voorzitter van de Nederlandse AI Coalitie Gezondheid & Zorg. Pieter heeft een achtergrond bij Philips Medical Systems en als eHealth ondernemer en aanjager van landelijke gezondheid(zorg) innovatie programma’s.

De Nederlandse AI Coalitie Gezondheid & Zorg telt bijna 300 deelnemers, waaronder het Ministerie van VWS, alle universiteiten, UMC’s, verschillende ziekenhuizen, GGZ, 1e lijn, gehandicapten zorg, zorgverzekeraars, patiëntenvereniging en 126 bedrijven. Het doel van NLAIC G&Z is om impactvolle AI innovaties sneller en breder te implementeren in Nederland en de benodigde randvoorwaarden daarvoor met elkaar in te vullen.

Gerelateerd nieuws