Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ruim de helft van de organisaties wil na AI-inzet een AI-first-strategie

8 aug 2023 Thema: AI

Meer dan de helft (55%) van de organisaties die eerder AI hebben ingezet, overweegt de inzet van AI voortaan bij iedere nieuwe use case die zij evalueren. Een bijna even grote groep (52%) meldt dat risicofactoren een cruciale overweging zijn bij het evalueren van nieuwe AI-use-cases.

Dit meldt marktonderzoeker Gartner op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in oktober tot en met december 2022 onder 622 respondenten van organisaties in de VS, Frankrijk, het VK en Duitsland die AI hebben ingezet. Gartner definieert een ‘AI-volwassen’ organisatie als organisaties die meer dan vijf AI-use-cases hebben ingezet in verschillende bedrijfseenheden en processen, die al meer dan drie jaar in productie zijn.

AI-first-strategie
“Een AI-first-strategie is een kenmerk van AI-volwassenheid en een aanjager van een hoger investeringsrendement”, zegt Erick Brethenoux, Distinguished VP Analyst bij Gartner. “AI-first betekent echter niet AI-only. Hoewel organisaties met een volwassen AI eerder geneigd zijn om AI te overwegen voor elke mogelijke use-case, zullen ze ook eerder geneigd zijn om risico’s af te wegen als een kritische factor bij het bepalen of ze verder willen gaan.”

In alle organisaties hadden respondenten gemiddeld 41 AI-use-cases geïmplementeerd, waarbij use-cases 3,5 jaar in productie bleven (zie figuur 1).

Zowel het aantal use-cases als de productietijd nam toe met de omvang van de organisatie, waarbij wereldwijde organisaties gemiddeld 51 use-cases in productie rapporteerden gedurende 4,3 jaar.

Juridisch adviseur betrekken bij ideevorming
De meest significante onderscheidende factor die werd geïdentificeerd tussen AI-volwassen organisaties was de betrokkenheid van juridische adviseurs in de ideevormingsfase van AI-use-cases. AI-volwassen organisaties schakelden 3,8 keer vaker juridische experts in tijdens de ideevormingsfase van de levenscyclus van een AI-project.

“Er is onzekerheid over de ethiek en legaliteit van verschillende AI-tactieken, evenals de angst om de privacyregels te schenden”, aldus Brethenoux. “Organisaties die meer ervaring hebben met AI, willen niet te horen krijgen dat ze een grens hebben overschreden als ze verder zijn in het proces van het ontwikkelen van een AI-usecase.”

Technische en zakelijke ROI-statistieken evalueren
Bij het evalueren van het rendement op AI-investeringen richt 52% van de AI-volwassen organisaties zich op een combinatie van technische en zakelijke statistieken om de ROI te beoordelen. In minder volwassen organisaties worden technische statistieken het vaakst gebruikt om de waarde van AI-use-cases te meten.

AI-volwassen organisaties gebruiken vaker – 41% vergeleken met 24% van alle andere – klantsucces-gerelateerde bedrijfsstatistieken om de ROI te schatten. Bovendien noemt 47% van de AI-volwassen organisaties klantenservice als een van de drie belangrijkste bedrijfsfuncties die baat hebben bij AI, ten opzichte van 34% van de andere.

Positieve spiraal van executive buy-in
“Veel zakelijke en IT-leiders richten zich op de impact van AI op optimalisatie en productiviteit, maar organisaties gedijen niet door kostenbesparingen”, aldus Brethenoux. “Organisaties die AI-technologie gebruiken om klanten aan te trekken en te behouden, zijn in staat om de impact op het bedrijf duidelijker te verwoorden, waardoor een positieve spiraal van executive buy-in voor nieuwe AI-projecten ontstaat.”

AI-volwassen organisaties zijn ook eerder geneigd om statistieken eerder in de AI-levenscyclus te definiëren. Zevenenzestig procent van de AI-volwassen organisaties definieert statistieken in de ideevormingsfase van elke use case, vergeleken met 44% van de minder volwassen organisaties.

‘AI biedt grote kansen’
Petra Claessen, Voorzitter van BTG en Boardmember BTG Services: “AI biedt grote kansen voor organisaties. Onder meer als het gaat om het efficiënter omgaan met data, sneller inspelen op nieuwe kansen die zich voordoen en oplossen van complexe problemen. Het is dan ook niet verrassend dat steeds meer organisaties kiezen voor een AI-first-strategie. Benieuwd wat AI precies is, wat je met deze technologie nu al kunt en wat je in de toekomst kunt verwachten? Meld je dan ook voor onze Masterclass AI, waarin we je in een vogelvlucht volledig bijpraten over AI. We tonen onder meer interessante ontwikkelingen, brengen uitdagingen op de aandacht en belichten de nadelen. Ook delen we twee casussen waarbij AI in de praktijk wordt toegepast en kijken we hoe jij ai kunt inzetten voor jouw business.”

Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in ‘Survey Analysis: An AI-First Strategy Leads to Increasing Returns.’

Gerelateerd nieuws