Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Stappen gezet in cyberhygiëne, maar nog ruimte voor verbetering

6 jul 2023 Thema: Cyber Security

De cyberhygiëne bij organisaties moet worden verbeterd. Want hoewel organisaties stappen zetten in de juiste richting en security steeds hoger op de agenda staat bij partijen, is er nog altijd ruimte voor verbetering.

Dit meldt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur in het Samenhangend Inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023. In dit document bundelen de toezichthouders die sinds de invoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) samenwerken jaarlijks hun toezichtsresultaten. De samenwerkende toezichthouders zijn: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank (DNB), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

In het inspectiebeeld blikken de toezichthouders gezamenlijk terug op het afgelopen jaar. Op basis van de inspectieresultaten over het jaar 2022 wordt de stand van de cyberweerbaarheid geschetst. Het gaat daarbij om toezicht op vitale processen en bedrijven, bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, betalingsverkeer en digitale dienstverleners. Daarnaast kijken ze vooruit op de programmering van 2023.

Stappen in de richting
De toezichthouders destilleren als belangrijkste rode draad uit de toezichtsresultaten het onderwerp risicomanagement. Uit het inspectiebeeld blijken op dit onderwerp dat organisaties stappen in de goede richting zetten. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. Cyberveiligheid komt steeds hoger op de agenda bij vitale aanbieders; veel organisaties hebben zichtbaar en merkbaar aandacht voor het onderwerp. Het rapport benadrukt dat door de snelle digitale en maatschappelijke ontwikkelingen wat vandaag veilig is, morgen onvoldoende is.

Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering en kan de cyberhygiëne bij organisaties nog altijd beter. Het is een basisvoorwaarde voor digitale weerbaarheid. En uit de praktijk blijkt dat succesvolle digitale aanvallen vaak gebruikmaken van zwakheden die door het toepassen van deze basismaatregelen voorkomen hadden kunnen worden. Verder vraagt het risicomanagementproces meer aandacht. Er is ruimte om als vitale aanbieders dit proces naar een hoger niveau te tillen, bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen en implementeren van beveiligingstesten. Als in de volle breedte aandacht is voor deze opdracht dan maakt dat Nederland weerbaarder tegen digitale dreigingen.
Voortzetting

Slimmer samenwerken
De gezamenlijke toezichthouders zijn te spreken over de huidige samenwerking en zijn voornemens die voort te zetten en uit te breiden. In 2023 richt de gezamenlijke aandacht zich op risicomanagement. Jasper Nagtegaal, directeur Digitale Weerbaarheid bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, zegt daarover: “Door deze structurele samenwerking zorgen de toezichthouders ervoor dat Nederland stappen zet. Noodzakelijke stappen voor een digitaal weerbare maatschappij. Daarom maak ik me hard voor deze verbondenheid. Hoe beter we elkaar weten te vinden, des te slimmer kunnen we samenwerken. Daar is heel Nederland bij gebaat.”

Petra Claessen, voorzitter van BTG en BTG Services: “De digitale veiligheid van organisaties is van cruciaal belang. Het is dan ook goed om te zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor cyberhygiëne, dat hierbij een belangrijke rol speelt. De toezichthouders wijzen er terecht op dat wat vandaag nog veilig is, dat morgen niet meer hoeft te zijn. Cyberhygiëne en security zijn dan ook een blijvend aandachtspunt en onderwerpen die continu de aandacht verdienen.”

Gerelateerd nieuws