Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

“We staan nog maar aan het begin van AI”

27 jun 2023 Thema: AI

Begin dit jaar schoot Artificial Intelligence (AI) als een raket omhoog op de digitale agenda. Deoorzaak hiervan was het beschikbaar komen van Open AI, waardoor ineens voor een breed publiekduidelijk werd wat AI inhoudt en wat je ermee kunt. Sterker nog, je kon er ineens zelf mee aan deslag. BTG zag deze ontwikkeling al vroeg en had dan ook techwatcher en AI- evangelist AlexanderKlöpping als gast op haar Nieuwjaarsbijeenkomst. Na afloop hadden Petra Claessen en Eric Reij een uitgebreid interview met hem.

“Ik ben al heel lang niet meer zo blij geweest over technologie als nu”, begint Alexander enthousiast zijn verhaal.“Een hele tijd ging het alleen nog maar over gedoe rond privacy, data ownership en andere negatieve zaken. Nu hebben we ineens weer wat om naar op te kijken.”

Na het openstellen van AI bot ChatGPT is er een ware hausse ontstaan rond het onderwerp en lijkt er sprakevan een revolutie die verge- lijkbaar is met de komst van internet. Volgens Alexander zijn Virtual Reality enRobotica twee andere megatrends, maar staan ze toch in de schaduw van de doorbraak van AI. “Als Metaevenveel geld had gestoken in AI in plaats van de Metaverse, waren hun advertentiesuggesties een stuk relevanter geweest dan nu. Dat is achteraf denk ik niet zo’n handige keuze geweest.”

Voorbeelden

Volgens Alexander heeft AI de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zeker het systeem vanOpenAI, wat de afgelopen jaren voortdurend werd  getraind  en  zich  daardoor sterk heeft ontwikkeld, en nog steeds doet. “Je kunt er mee chatten, je e-mails beantwoorden, programmeren, vertalen. Ik gebruik het zelfbijvoorbeeld om tweets te laten schrijven. Of als ik een saaie wetenschappelijke paper moet lezen, vraag ik of hij een korte samenvatting kanmaken. Onlangs nog vroeg ik of hij van een aantal van mijn opgeschreven losse gedachten een lopend verhaal kon maken. Geen probleem. Ik vond hetverhaal een beetje saai en vroeg of hij er een leuke anekdote aan kon toevoegen. Zelfs dat is geen probleem!”

Inmiddels is het ook mogelijk om via het taalmodel afbeeldingen te maken. Hierbij kan AI op basis van het eerdergeleerde zelf interpretaties toevoegen en zo bijvoorbeeld een zwembad bij je huis kan toveren. “Als je nuproductfotograaf bent, heb je echt een probleem. En dan is tot nu toe alleen tekst, en nog niet eens video en audiogeïndexeerd door ChatGPT. Kun je nagaan wat dat voor de toekomst betekent. Maar het meest bizarre is dat je AI kuntlaten programmeren. Zo kun je zelf een app maken zonder te programmeren. Ik zag op YouTube iemand die via OpenAI een source versie van ChatGPT had gemaakt. Bizar.”

Bestaand werk overnemen

Als Alexander eenmaal los is, schudt hij de voorbeelden van wat er allemaal kan achter elkaar uit zijn mouw. “Je kunt het gebruiken alscarrièrecoach. Je upload je LinkedIn, vervolgens vertelt hij over je carrière tot nu toe en krijg je suggesties omtrent wat je nog meer kunt doen in je leven en heb je een vergadering gehad, dan zorgt hij direct voor een verslag en actiepunten. Er is inmiddels al een robotadvocaat in de VS, die helaas nog niet inde rechtszaal wordt toegestaan. Dit terwijl deze bot wel met succes alle papieren heeft gehaald die je als advocaat nodig hebt. En zo is er ook eenvoorbeeld van iemand die jarenlang een dagboek heeft bijgehouden. Deze kon gewoon geüpload worden, waarna diegene de bot vragen kon stellen over zichzelf.

Fascinerend is dat we langzaam maar zeker een echte én een virtuele wereld zien samenkomen. De vraag wordt dan steeds meer: ’wat is echt en wat isnep?’ Met ChatGPT kun je chatbots maken die echte mensen nabootsen. Zo kun je een gesprek voeren met iemand die al overleden is.”

Er is ook veel kritiek op de snelle ontwikkeling, bijvoorbeeld dat jongeren lui zouden worden. De bots kunnen eenvoudig werkstukken en andere zakenvoor ze maken. Alexander ziet dat anders. “Het idee dat veel meer kennis nu binnen handbereik komt, maakt me ontzettend enthousiast! Het idee dat jeeen kind kunt leren in zijn eigen tempo. Misschien ben je iemand die leert door feiten, misschien door verhalen. Dit kan op elk individueel kind wordenaangepast. Inzoomend op  alleen  al  informatieoverdracht in het onderwijs, biedt dat werkelijk zoveel mogelijkheden.”

Petra: Nu ben je in deze wereld gerold. Hoe is die fascinatie ontstaan?

“Voor mij gaat het altijd over het snijvlak tussen technologie, media en ondernemerschap. Dat is voor mij de driehoek waarin dingen interessant worden. Ikdenk dat de media de culturele relevantie van iets bepaalt. Ik vind het niet leuk om op een zolderkamertje dingen te doen. Ik vind het leuk als het eengroot publiek heeft. Technologie is voor mij een basis interesse. Het ondernemerschap komt erbij, omdat ik er altijd iets mee wil maken. Dat kan een bedrijf, een beweging, een soort gimmick of een mediastunt zijn. Ik ben snelonbevredigd als het enkel blijft bij een artikel of een optreden op tv.”

Petra: In jouw vorige leven heeft dat geleid tot de streamingdienst voor nieuws Blende. Waar zou dat nu toe kunnen leiden?

“Blendle heb ik acht jaar gedaan. Dat is aan de ene kant heel leuk, omdat het zich veel focust op één aspect. Hierdoor kun je het ver brengen. Echter misteik ook heel erg de mogelijkheid om mijn nieuwsgierigheid verder te verkennen. Blendle was alleen maar journalistiek, maar dat is niet mijn enige interesse.Wat ik nu doe, is heel veel kleine bedrijfjes starten. Dit niet met de ambitie om dan heel lang aan boord te blijven. Het gaat mij om een bedrijf starten, kijken ofhet wat wordt en het dan loslaten in de wereld.

Zo kunnen andere mensen het bedrijf laten groeien en volwassen maken. Ik ben niet iemand die lang in de uitvoering moet blijven. Ik hoop dat ik mijn levennu zo kan inrichten dat ik de hele tijd nieuwe dingen kan beginnen en ook weer snel los kan laten.”

Petra: En dan met name op het terrein van AI? “Ja! AI spreekt enorm tot de verbeelding. Dit zodanig dat zelfs een idioot als ik daar zelf mee aan de slag kan.Het was iets wat heel lang alleen maar  voor  een  soort  geleerden  beschikbaar was. Nu kan iedereen er dingen mee doen. Dit is het moment waarop meermensen erover spreken dan enkel techneuten. En dan krijg je dus maatschappelijke discussies over huiswerk, omdat AI gewoon je huiswerk kan maken. Ikdenk dat dit één van die haakjes is waarop het in de brede maatschappij wordt opgepakt. En dat is waar ik het interessant vind worden.”

Eric: Ik werk in de gezondheidszorg. Een longarts vertelde mij laatst dat AI meer ziet dan hij met zijn blote ogen.

“Vraag het eens aan de baas van Deepmind, de onderzoekstak van Google. Hij zal je dan zeggen dat het hun droom is om alle grote problemen die de mensheidnog heeft, op te lossen met AI. Denk aan ziektes, tekorten en uitvindingen die we nog moeten doen. Daar hebben ze allerlei fantas- tische voorbeelden van. Denkaan hoe AI kan helpen met het vinden van bepaalde proteïnen, waardoor kanker mogelijk te genezen wordt.”

Eric: Wat gaat de snelle opkomst van AI betekenen voor organisaties? Is het een bedreiging?

“ Bij Blendle was ik altijd bang dat er een achttien- jarige was die een specifiek deel van wat wij deden uitkoos en besloot dat beter te gaan maken dan wij zelf deden.Dit omdat hij die specifieke focus had, de luxe van veel tijd, geen personeel en de vrijheid om eindeloos creatief te prutsen zonder dat er van alles op het spelstond. Denk aan klanten, geld en andere dingen die je beperken in je denken. Ik was vaak aan het nadenken wat ik zou doen als ik die persoon was. Ik waser ook mee bezig dat er iets gemaakt zou worden wat ons overbodig kon maken. Aan de ene kant kan dat gevaar van grote technologiebedrijven komen, maarook van die achttienjarige. Ik vind de denkrichting van een klein groepje slimme mensen die probeert je bedrijfstak overbodig te maken en een soort vancreatieve destructie te veroorzaken eng, maar ook inspirerend. Ik heb altijd geprobeerd om die manier van denken toe te passen in mijn werk en ik denk datiedereen die graag iets wil behouden dat moet doen. Dan is verandering altijd de sleutel tot behoud. Dat kun je in alle facetten van je bedrijf doen.”

Stel je werkt met consumenten zoals klanten. Alleen al de mogelijkheden om AI je klanten- service te laten doen en een persoonlijke ervaring telaten bieden, dat spreekt al zo tot de verbeelding. Als jouw bedrijf veel waarde aan klanttevredenheid hecht, dan is het erg als je hier niets mee zoudoen. Dan ben je juist bezig om jezelf overbodig te maken.”

Petra: Je hebt het over VR, AI, als BTG zijn wij met name een netwerkvereniging. Dat klinkt traditioneel, maar je ziet ook dat daar heel veel behoefte aan is. Je kunt virtuele concerten bijwonen, maar mensen willen elkaar ook blijven ontmoeten. Dat analoge ontmoeten, het analoge kennis delen, dat is eenheel belangrijk onderdeel. “Mensen zeiden ook dat kranten zouden verdwijnen toen de radio zijn intrede  deed. En ook dat YouTube het einde vantelevisie betekende. Dat soort voorspellingen komt nooit uit. Ik denk echter wel dat er meer zal veranderen dan je door hebt. De manier waarop mensen bij jullie samenkomen, is misschien heel erg aangestuurd door wat ze bijvoorbeeld op LinkedIn van elkaar hebben gelezen. Dat is alweer anders dan tien jaargeleden. En dan kun je je proberen te bedenken hoe dat over 10 jaar zal zijn. Als je hierbij gewoon uitgaat van fysiek contact en hoe je dat kunt optimaliseren voor alle betrokkenen. Daar zijn best nog dingen in te bedenken.”

Petra: Je had het net over die 18-jarige die disruptie gaat brengen in de markt. Je hebt aan de andere kant natuurlijk de toenemende macht van de bigtech die hierdoor nog machtiger kunnen worden. Hoe zie jij dat zelf precies voor je?

“Ja, het kan. Er is ook een scenario waarin OpenAI daadwerkelijk de macht van Google kan breken. Je kunt best een case beargumenteren waarin AI een relevante concurrent is voor Google. En dat het in het ergste geval het einde van Google zou betekenen, wat niemand voor mogelijk had gehouden. Dat is toch heel interessant.”

Petra: En je had het ook nog over de rol van de overheid. Je vindt dat er sterke leiders moeten komen in de regulering die zeggen: “jongens, we gaan het zo doen.”

“Dat is zeker belangrijk. Als je dan een aanpassing wilt doen bij De Belastingdienst of een andere overheidsdienst, krijg je te horen dat het niet of pas over 2 of 3jaar kan. Alleen, je hebt er nú last van. Het is een bizarre werkelijkheid dat je een website kunt bezoeken die een vacaturetekst voor je kan schrijven, maardat we niet de BTW op groente en fruit kunnen verlagen. Het is voor een gewone burger zo moeilijk om dat te bevatten.

Ik vind het aan de andere kant teleurstellend hoeveel geld de overheid uitgeeft aan technologie. Hierbij denk ik vooral aan de mate waarin we daar als consumenten echt wat aan hebben. Ik denk tegelijkertijd dat, als we een paar onderwerpen uitkiezen waarin we echt de beste willen worden, we in Nederland de mensen, de kennis en het geld hebben om dat ook te doen.

Als wij beslissen dat we de beste worden in robotisering, dan kunnen we dat bereiken. Echter overvalt me soms het gevoel dat we geen harde keuzes durven te maken.”

Gerelateerd nieuws