Focus op schaarste ICT-arbeidsmarkt en het vergroten van digitale weerbaarheid

BTG ondersteunt de focus van het Kabinet in de Miljoenennota 2023, waar volop aandacht wordt besteed aan ICT. De implementatie van de Nederlandse Cybersecurity Strategie en het doorontwikkelen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), spelen hierin ook een essentiële rol.

Implementatie van de Nederlandse Cybersecurity Strategie
Het implementeren van de Nederlandse Cybersecurity Strategie is in 2023 een belangrijk speerpunt, volgens de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Nederlandse Cybersecurity Strategie beschrijft de Rijksbrede aanpak op het gebied van cybersecurity. NCTV coördineert de uitvoer van de maatregelen die onderdeel uitmaken van het plan.

Dit houdt ook in, dat het stelsel en de implementatie van de Europese netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2-richtlijn) wordt herzien. Hierover is in juni jl. een akkoord bereikt door de EU-lidstaten en het Europees parlement. De herziene richtlijn legt ondermeer bij sectoren een strikte meldplicht op, bij ernstige cyberincidenten. Hierbij valt te denken aan datacenters en ook aan bedrijven in de industrie.

NCSC doorontwikkelen
Het NCSC wordt doorontwikkeld richting een 'toekomstbestendig cybersecuritystelsel'. Zo vergroot het kabinet het budget van het NCSC van 7 miljoen euro naar 23 miljoen euro. Het budget blijft de komende jaren groeien en bedraagt in 2027, 42 miljoen euro. Met behulp van deze investering kan het NCSC, extra taken op zich nemen. Het is een goede zaak, aldus BTG, dat het NCSC, het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) vanaf 2024, hun krachten bundelen.

Het ministerie van JenV zet ook in op een intensivering van de uitwisseling van informatie tussen publieke en private partijen. Het ministerie bouwt hierbij voort op bestaande initiatieven, zoals Cyber Info en Intel Cel. Ook komt er een nieuwe editie van de publiek-private cross-sectorale cyberoefening ISIDOOR.

Cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven vergroten
Het ministerie van EZK zet in 2023 ondermeer in op het versterken van de cyberweerbaarheid van bedrijven. Zo moeten bedrijven zich meer bewust worden van digitale dreigingen en risico's, en weerbaarder worden. EZK stelt 6,6 miljoen euro extra beschikbaar in 2023, voor cybersecurity. Dit bedrag loopt op tot structureel 16,1 miljoen euro in 2027. Deze investering bedoeld voor het versterken en het verder professionaliseren van het DTC. Ook zet het ministerie van EZK in op het versterken van het netwerk van samenwerkingsverbanden van bedrijven en branches. Dit moet leiden tot een landelijk dekkend stelsel voor cybersecurity.

Krapte op de arbeidsmarkt
De krapte op de ICT-arbeidsmarkt krijgt in de Miljoenennota 2023 eveneens aandacht. En ter versterking om deze krapte op te lossen, zet het ministerie van EZK in met het Actieplan Groene en Digitale Banen, dat afgelopen zomer al is gepresenteerd. Dit plan moet leiden tot aanvullend beleid en de aanpak van structureel moeilijk vervulbare vacatures in de techniek- en ICT-sector. Het kabinet wil daarnaast inzetten op digitalisering en technologische vernieuwingen die helpen bij het verhogen van de productiviteit.

Naast EZK zet ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eveneens in op het tegengaan van tekorten op de arbeidsmarkt. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moet beter op elkaar worden afgestemd. Het kabinet wil ook verder inzetten op het Leven Lang Ontwikkelen (LLO. Onderdeel hiervan is ook extra focus op het STAP-budget, waarvoor van 2023 tot en met 2026, jaarlijks 125 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Meer vaste banen
Meer vaste banen, bieden ook perspectieven om arbeidspotentieel meer te verbinden. Het ministerie van SZW wijst op voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Het kijkt hierbij onder meer naar het reguleren van andere contractvormen, zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. 'Echte zelfstandigen' krijgen daarbij de ruimte en ondersteuning en de schijnzelfstandigheid wordt aangepakt.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zet eveneens in op de IT-arbeidsmarkt. Het wil onder meer de digitale vaardigheid stimuleren en verbeteren. Scholen kunnen in het volgend schooljaar subsidie krijgen voor het verbeteren van hun onderwijs op het gebied van onder meer digitale geletterdheid. In totaal is hiervoor in 2023 ruim 176 miljoen euro aan subsidies beschikbaar gesteld.

Informatievoorziening vanuit de overheid
Het ministerie van JenV kondigt eveneens aan om de eigen informatievoorziening in 2023 te gaan verbeteren. Hierbij zet het ministerie in op betrouwbare en transparantie informatievoorziening. Denk daarbij aan verbeteren van de eigen ICT-systemen, het verbeteren van de informatiebeveiliging en vergroten van de digitale weerbaarheid van medewerkers.

De krapte op de ICT-arbeidsmarkt treft ook het ministerie van JenV zelf. Het ministerie zet voor versterken van het personeelsbestand in op een sterk starterbeleid, het behoud van talent, het omscholen van medewerkers en extra aandacht voor schaarse functiegebieden.

De bestrijding van cybercriminaliteit en gedigitaliseerde misdaad krijgt meer aandacht. Zo wijst het ministerie erop dat uit de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat cybercrime en gedigitaliseerde misdaad nagenoeg net zo vaak slachtoffers maakt als traditionele vormen van criminaliteit. De ministeries van BZK, JenV en EZK willen onder meer gezamenlijk de bewustwording over cybercriminaliteit bij potentiële slachtoffers versterken.

Gegevensuitwisseling en security in de zorg
Ook de wijze waarop de zorg omspringt met data krijgt in de Miljoenennota 2023 aandacht. Zo moeten Nederlanders het komend jaar eenvoudiger inzicht krijgen in de gegevens die zorgorganisaties over hen hebben, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Met behulp van het MedMij-label kunnen leveranciers en zorgaanbieders aantonen dat hun systemen voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel, bedoeld om een veilige en betrouwbare werkwijze met gegevens zeker te stellen. Stichting MedMij krijgt daarom in 2023 een bedrag van 8,3 miljoen euro beschikbaar voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg. Ook moet voorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) bijdragen aan het versterken van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Beveiliging van zorggegevens
De beveiliging van zorggegevens komt in de Miljoenennota 2023 eveneens aan bod. Zo is al langer structureel 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Z-CERT, de sectorale organisatie die de informatiebeveiliging in de zorg ondersteunt. Z-CERT krijgt in 2023 een half miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het standaardiseren van gegevensuitwisseling in de zorg. Ook zet het ministerie van VWS samen met het ministerie van BZK in op het ontwikkelen en implementeren van veilige authenticatie in de zorg.

Meer geld voor Nictiz
Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz), het landelijk expertisecentrum voor de ontwikkeling van ICT in de zorg, krijgt ruim 20 miljoen euro beschikbaar gesteld in de Miljoenennota 2023. 9,5 miljoen euro hiervan is bedoeld voor de invulling van de coördinerende taak die Nictiz heeft rondom de ontwikkeling van ICT- en informatiestandaarden en als kenniscentrum op dit gebied. Daarnaast krijgt Nictiz komend jaar 11,2 miljoen euro beschikbaar voor de standaardisering van gegevensuitwisseling.

“Met deze forse investeringen krijgt ICT in de Miljoenennota 2023 volop aandacht. Belangrijke onderwerpen zoals het vergroten van de cyberweerbaarheid van Nederland, de bestrijding van cybercriminaliteit en de aanpak van de schaarste op de ICT-arbeidsmarkt komen uitgebreid aan bod. De ICT- en telecomsector zijn van cruciaal belang voor het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving. Met name de schaarste op de ICT-arbeidsmarkt zet de sterke positie van Nederland op het gebied van ICT echter onder druk", zegt Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services. "BTG staat klaar om met het kabinet mee te denken en om samen ook met andere branches, met EZK en maar ook met het Agentschap telecom (AT), deze omvangrijke uitdagingen aan te gaan. Zo riep BTG al eerder op voor de opzet van een Deltaplan t.b.v. Digitale Infrastuctuur in NL. BTG zet zich ook in, om tot een betere aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Onlangs lanceerde BTG het initiatief om in samenwerking met Strict Young Professionals Service. Met dit initiatief zetten we Young Professionals heel gericht in op projecten bij onze leden en klanten. Het is ook mogelijk om een combinatie te maken tussen de inzet van een Young Professional samen met een Senior, dit om snel en adequaat een marktimperfectie op te lossen bij onze leden en klanten. Dit programmaonderdeel noemen wij “Green meets Grey.”

“BTG building bridges in a Connected Society” pur sang en dit doen we uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met andere branches, het denken in ecosystemen en het werken vanuit een complementaire werking.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.