Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

In een steeds meer door ICT en telecom gedreven samenleving is het cruciaal om verbindingen te leggen. Neem de opkomst van de smart city. Die is alleen mogelijk als ICT- en telecombedrijven samenwerken met overheden en als ze weten hoe andere bedrijven daarvan kunnen profiteren. We spreken hierover met Petra Claessen, CEO van branchevereniging BTG en bijbehorende serviceorganisatie BTG Services.

Een smart city is een stad waarin informatietechnologie een essentieel onderdeel vormt en waarbij IoT en AI ingezet worden om de stad veiliger te maken en om goed te kunnen besturen. Een stad kan hierdoor nog duurzamer en efficiënter zijn. Deze technologische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat inwoners, forensen en bezoekers eenvoudig binnen de stad kunnen reizen, de openbare veiligheid wordt bevorderd en dat economische groei kan plaatsvinden. En dat alles zorgt natuurlijk ook voor een beter imago en reputatie van de stad. BTG is er om de partijen samen te brengen die de smart city mogelijk maken.

Het essentiële verschil
BTG heeft aan de ene kant te maken met gebruikers van ICT en telecom en aan de andere kant de solution partners die marktimperfecties oplossen. “Ons doel is de algehele kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren”, zegt Petra. “Technologie kan in positieve zin het essentiële verschil maken. Steden kunnen met slim gebruik van data, internet en ICT beter functioneren. BTG kan support verlenen om de smart city-doelstellingen te halen, vastgelegd in de SDG”, is de overtuiging van Petra. “We zijn als BTG een enabler, een soort ‘web’ en een incubator en we hebben de mogelijkheid om bedrijven en organisaties, te kunnen helpen.”

Verbinden
Het ‘web’ verbindt alle organisaties die belangen hebben in ICT en telecommunicatie, van telecom- en internetproviders aan de ene kant tot overheden, kennisorganisaties en grote afnemers aan de andere kant. BTG organiseert netwerkbijeenkomsten, vertegenwoordigt haar leden bij toezichthouders, doet aan belangenbehartiging en doet aan het delen van kennis, het halen en brengen ervan. Petra: “Als BTG leggen we verbanden met en tussen onze leden, solution partners en klanten. BTG brengt de overheid, industrie en wetenschap en onderwijs met elkaar in verbinding om marktimperfecties te signaleren en op te lossen.” Zij vat haar rol heel kort samen: “Wat ik de hele dag doe is luisteren naar onze achterban en daarop verbinden.”

Blauwdruk
Een voorbeeld daarvan is de BTG stack, een blauwdruk die gemeenten helpt de route naar een slimme stad te vinden. Petra: “De stack biedt niet alleen handvatten voor informatietechnologie, maar ook inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. De uitdaging is om samen op te trekken als overheid en bedrijfsleven, en met concrete, duurzame oplossingen te komen.” Daarin is nog een wereld te winnen, zeker richting de steden, vindt Petra: “De vijf grote steden weten wel wat ze moeten doen. Onze kracht is dat we helpen vanuit de ervaringen in en met grote steden door hun ervaring te vertalen naar de kleinere steden die niet over de juiste middelen en kracht bezitten. Wij zijn de enabler. We zorgen dat ze in aanraking komen met oplossingen en helpen ze zo vooruit.”

Verder dan smart city
De impact van BTG gaat verder dan de smart city alleen. Petra: “Kijk alleen maar naar de rol van digitalisering in de coronapandemie. Die zijn we succesvol doorgekomen doordat de digitale infrastructuur goed zit en organisaties heel snel konden overschakelen op hybride werken. Iets waar we lang van dachten dat het niet kon.” Ze vervolgt: “Hetzelfde belang geldt straks voor het klimaatdossier en duurzaamheids-vraagstuk. Slimme digitalisering is een onmisbaar onderdeel van de oplossing. We hebben een nieuwe expertgroep, ‘Digital Networks & Climate Change’, die focust op verduurzaming van de digitale infrastructuur. Samen met energiepartijen, mobiele netwerkoperators, overheden en gebruikers wordt hierin opgetrokken.”

Voortrekkersrol
Er zijn nog meer gebieden waarop BTG een voortrekkersrol neemt. Petra: “We verbinden op inhoud, deskundigheid en best practices. Dat doen we met allerlei Expertgroepen met thema’s zoals 5G, AI, IoT, indoordekking, circulaire economie, mission & business critical en natuurlijk security. We spelen in op vragen vanuit de markt.” De uitwisseling van gegevens en kennis kan alleen door partijen constant met elkaar te verbinden. Dat is nu belangrijker dan ooit. Het is te lezen in het motto van BTG voor dit jaar: “We moeten nóg meer connected zijn. Het bedrijfsleven kan oplossingen naar de overheid brengen. Dat is wat we doen: ‘Building bridges in a connected society’.”

Meer informatie?
Kijk op btg.org of stuur een bericht naar petraclaessen@btg.org.

Gerelateerd nieuws