Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Van controle naar grip op de digitale infrastructuur; hoe houd je toezicht op dit traject?

15 sep 2022 Thema: Mission/Business critical

Tijdens het iBestuur congres op 14 september vond een interessante paneldiscussie plaats o.l.v. Angeline van Dijk, Hoofdinspecteur Agentschap Telecom, samen met de panelleden Petra Claessen, CEO/Boardmember BTG & BTG Services en Hilary Richters, Director at Deloitte & Lead Digital Ethics.

Aan de hand van vragen en stellingen werd de discussie met de zaal en met toehoorders (digitaal aanwezig) gevoerd. Centraal in de discussie en interactie stond de stabiliteit, continuïteit, veiligheid en de kijk van de maatschappij op de digitale infrastructuur in Nederland. BTG stond hierbij uitvoerig stil m.b.t. mission critical en business critical. Tal van Leden van BTG zoals de zorgsector, de politie,  luchtvaart, bij havenbedrijven etc. hebben te maken met continuïteit en stabiliteit in de bereikbaarheid van de digitale infrastructuur. De vraagstukken rondom het spectrumbeleid en hoe de overheid daar mee omgaat, kwamen ook ruimschoots voorbij. Vanuit Deloitte werd ook ingegaan op het ethische vraagstuk waarmee we te maken hebben bij de digitale infrastructuur. Het geheel werd ook geplaatst in een internationale context. ‘We hebben daar nog veel te winnen en dat kunnen we bereiken door samen te werken op dit vlak. Complementair en in co-creatie kunnen doelen worden behaald’, was de overall mening van het panel. Angeline van Dijk ging vanuit haar deskundigheid in op de vele vragen over de toezichthouderrol van Agentschap Telecom. Goed is om te merken dat het Agentschap Telecom haar scope verbreedt naar ook cybersecurity etc. Er vond een stevige discussie plaats met een uitstekende interactie met de aanwezigen en de toehoorder digitaal. Het panel werd met een groot applaus, ruimschoots bedankt voor hun inzet.

“Building Bridges in a digital society”

Gerelateerd nieuws