OPTA verlaagt last onder dwangsom

Op 25 oktober 2011 stelde het college van de OPTA vast dat KPN niet had voldaan aan een last onder dwangsom en ging toen derhalve over tot invordering van de door KPN verbeurde dwangsommen van 100.000 euro. Op 14 november 2011 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen het besluit. Het college verklaart het bezwaar van KPN nu gedeeltelijk gegrond en verlaagt de last onder dwangsom naar 25.000 euro. Wat is het geval?

Eind 2010 heeft KPN de dienst Zakelijk BelBasis gewijzigd. KPN heeft bij meerdere abonnees die toen opzegden kosten in rekening gebracht, wat in strijd is met de Telecommunicatiewet. OPTA heeft KPN daarom op 31 augustus 2011 een last onder dwangsom opgelegd om deze contractsbeëindigingen alsnog kosteloos te maken. Omdat KPN dat niet binnen de gestelde termijn had gedaan, verbeurde KPN de maximale dwangsom van 100.000 euro. KPN heeft hiertegen bezwaar ingediend.

Beroep

In de beslissing op bezwaar stelt het college dat KPN niet aan de eerste termijn, maar wel aan de tweede termijn heeft voldaan. Het college verklaart het bezwaar van KPN nu gedeeltelijk gegrond en stelt de verbeurde dwangsom op 25.000 euro. Tegen deze beslissing op bezwaar kan nog beroep worden ingediend bij de rechter.

Gesteggel

De last onder dwangsom was opgelegd om KPN er toe aan te zetten de abonnementsbeëindiging na contractswijziging van de dienst Zakelijke Belbasis voor de betrokken abonnees alsnog onverwijld kosteloos te maken. KPN diende op uiterlijk 7 september 2011 voor minimaal 95 procent van de abonnees en op uiterlijk 30 september 2011 voor alle betrokken abonnees de abonnementsbeëindiging kosteloos te maken. Uit de publicatie van de beslissing op bezwaar blijkt dat OPTA en KPN vooral steggelen over de definitie van het begrip ‘kosteloos stellen’.

Definitie

KPN stelde dat het college een onjuiste definitie hanteert van het begrip 'kosteloos stellen'. Volgens KPN moet het begrip ‘kosteloos stellen’ worden opgevat als dat de abonnee in de positie dient te worden gebracht als had hij geen onterechte kosten in rekening gebracht gekregen, ofwel op de abonnee rust geen vordering zijdens KPN. Of de abonnee is geïnformeerd over de kosteloosstelling is volgens KPN niet relevant. En mocht de abonnee alsnog een betaling doen, dan zou deze onverschuldigde betaling, volgens KPN, door middel van bepaalde instellingen in haar systeem worden terugbetaald. Volgens KPN ging het college uit van een onjuiste berekening. KPN kwam zelf uit op een percentage van 94,56 kosteloosstellingen, dat naar boven diende te worden afgerond (dit naar analogie van mijn schoolgaande kinderen, die hun tussentijdse rapportcijfers gemakshalve ook naar boven afronden...). Daarmee was volgens KPN voldaan aan de last op 7 september 2011.

Creditnota’s

Het college daarentegen stelde vast dat de abonnees ten onrechte afkoopsommen in rekening zijn gebracht. Het kosteloos stellen van de abonnee betekent volgens het college dat de klant weer in dezelfde positie dient te worden gebracht als vóór het in rekening brengen van de afkoopsommen. Dit betekent volgens het college dat indien KPN de abonnees een factuur heeft gestuurd, waarbij de abonnees (ten onrechte) iets in rekening is gebracht, KPN de abonnees een creditnota dient te sturen om hen zodoende weer in dezelfde positie te brengen als voorheen.

Incassotraject

Het college is van oordeel dat het enkele schorsen van een incassotraject of het in de systemen van KPN verrekenen van de afkoopsommen met openstaande bedragen, onvoldoende is om aan te merken als kosteloos stellen. De abonnee weet in dat geval immers niet dat de door KPN in rekening gebrachte afkoopsom onterecht is. De abonnee blijft in de veronderstelling dat hij aan de afkoopsom moet voldoen. Op 7 september 2011 heeft KPN abonnees terugbetaald via de bank. Het college merkt terugbetalen aan als kosteloos stellen. Doordat KPN op 7 september 2011 93,10 procent van de betreffende abonnees kosteloos heeft gesteld, heeft KPN derhalve niet voldaan dat deel van de last onder dwangsom dat voorschrijft dat KPN op 7 september 2011 minimaal 95 procent van de betrokken abonnees kosteloos had moeten stellen.

Inderdaad, je leest het goed, de juridische haarkloverij tussen KPN en het college van OPTA spitst zich toe op twee cijfers achter de komma: 94,56 versus 93,10.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.