Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Digitale revolutie in een netwerksamenleving

24 mei 2023 Thema: Indoor dekking

Evenement over Indoor dekking bijwonen?

Dit artikel is gepubliceerd in ‘Digitale Transformatie’, een bijlage bij het FD.

De beschikbaarheid van IT en communicatietechnologie is essentieel voor economie en maatschappij. Organisaties anticiperen in toenemende mate op deze digitale transformatie. Het is in deze cruciaal dat Nederland de koppositie in Europa in de toepassing van nieuwe technologieën weer terugneemt.

Vice-voorzitter Petra Claessen van BTG: “Invoering van nieuwe technologie en de daarbij behorende randvoorwaarden is van levensbelang voor de groei en ontwikkeling van organisaties. We moeten als overheid, wetenschap en bedrijfsleven om tafel en de handen uit de mouwen steken om nieuwe technologie sneller te implementeren in de maatschappij.”

De corona- epidemie benadrukte nog eens hoezeer de moderne maatschappij afhankelijk is geworden van IT en communicatietechnologie. Claessen: “Wat kunnen we nog zonder ICT? De continuïteit van activiteiten bleek afhankelijk van connectiviteit. We hebben de leden dan ook razendsnel van de informatie voorzien die nodig was om het hybride werken te kunnen opzetten.” Dit was nu bij uitstek een taak voor de Branchevereniging voor IT en Communicatietechnologie BTG vervult een dubbele brugfunctie. De eerste brug is die tussen gebruikers en aanbieders van oplossingen, de tweede tussen de theorie van nieuwe technologie en de praktijktoepassing ervan. Claessen: “In dat speelveld moeten wetenschap, overheid en bedrijfsleven samen optrekken om zaken te versnellen en de koppositie die we hadden te heroveren. BTG wil dat graag faciliteren.”

Ecosysteem van partners en leden
Claessen vertelt hoe dat in zijn werk gaat: “Stel, een stad wil 5G uitrollen. Dan brengen we gebruikers, kennisinstellingen, netwerk- operators en netwerkproducenten en -bouwers bij elkaar rond ‘strategische tafels’. De partijen die er belang bij hebben en de partijen met expertise, vraag en aanbod, komen samen. Zo’n expertgroep deelt inzichten en stelt zo vast waar de gaten in kennis en praktische barrières zitten.” Het kan ook gaan om young professionals en executives, ‘green meets grey’ die samen oplossingen formuleren. “Deze twee groepen zijn complementair aan elkaar. Zo bevorder je onze toekomstbestendigheid”, zegt Claessen.

Samen kom je verder
Wat in dit voorbeeld voor een uitrol van 5G geldt, geldt evenzeer voor andere aspecten van de digitale transformatie die om uitdieping vragen. Dat zijn bijvoorbeeld de toekomstige ICT- behoeften van de gezondheidszorg of de toepassing van het Internet of Things. Voor het laatste is BTG betrokken bij het Do IoT Fieldlab van de TU Delft. Een actueel voorbeeld zijn ook de activiteiten rond Future Netwerk Services (FNS), 5G en het toekomstige 6G. Daarbij werkt BTG samen met onder andere TNO. Nu al wordt rekening gehouden met het efficiënt omgaan met frequenties, zodat naast de publieke netwerken ook (frequentie)ruimte overblijft voor Private Long Term Evolution (LTE) netwerken. “Ook dit is weer zo’n voorbeeld van kennis, vraag en aanbod in dialoog brengen. Dat is waar we voor gaan.”

Auteur: Leendert van der Ent