Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol stappen naar rechter voor meer ruimte in 3,5GHz-frequentieband

18 apr 2023 Thema: Indoor dekking

Evenement over Indoor dekking bijwonen?

Het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol stappen beide los van elkaar naar de rechter. De zaak draait om de verdeling van de 3,5GHz-frequentieband. Een veiling hiervoor staat voor later dit jaar op de planning. Een groot deel van de frequentieband is in het Nationaal Frequentieplan gereserveerd voor telecombedrijven, die hiermee 5G-verbindingen kunnen aanbieden.

Wie als eerst komt, wie als eerst maalt
Een deel van de frequentieruimte is gereserveerd voor andere partijen. Hierbij geldt het principe ‘wie als eerst komt, wie als eerst maalt’. De beschikbare ruimte is echter beperkt. Zowel het Havenbedrijf Rotterdam als Schiphol vrezen hierdoor niet de juiste ruimte in handen te zullen krijgen. Zij willen daarom meer coördinatie bij de verdeling van de frequenties.

Het Havenbedrijf Rotterdam vreest onder meer dat de frequenties die voor andere partijen dan telecombedrijven zijn gereserveerd van mindere kwaliteit zijn, wat tot meer storingen kan leiden. Het bedrijf wil 5G onder meer gebruiken voor de ondersteuning van autonome schepen en dataverwerking van sensoren in de haven.

Invloed op verdeling op en rond Schiphol
Schiphol wil daarnaast ook invloed op de verdeling van de frequenties onder bedrijven op en rond de luchthaven. De luchthaven stelt dat het huidige Nationaal Frequentieplan het onmogelijk maakt te blijven voldoen aan de ‘hoge eisen van digitalisering, automatisering en verduurzaming’. Zo wil het meer 5G-ruimte voor onder meer de automatisering van processen in zijn bagagekelder.

Een woordvoerder van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat erkent dat de rechtszaken mogelijk tot uitstel leiden. “Het is nog niet duidelijk of de veiling kan doorgaan. Het is vervelend als er opnieuw vertraging zou ontstaan, maar tegen een besluit van de overheid mag je beroep aantekenen. Die zaak zullen we moeten afwachten”, aldus de woordvoerder. Ook wijst de woordvoerder erop dat er veel verschillende belangen spelen bij de verdeling van 5G-frequenties. Het ministerie zou daarom een zo goed mogelijke afweging hebben geprobeerd te maken.

De juiste balans vinden
Petra Claessen, Vice-Voorzitter BTG en Boardmember BTG Services: “Bij de verdeling van de 3,5GHz-frequentieband is het vinden van de juiste balans tussen de belangen van alle verschillende betrokken partijen van groot belang. Naast telecomproviders gaat het daarbij ook om individuele bedrijven en organisaties, die van 5G gebruik willen maken voor onder meer innovatie en hun verdere digitalisering. De mogelijkheden zijn zeer breed, terwijl de beschikbare frequentieruimte beperkt is. Belangrijk is vaart te blijven maken met het beschikbaar stellen van de frequenties, zeker gezien eerdere vertraging die hierbij is ontstaan.”