Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG Expertgroep Smart Society doorbreekt verzuiling

1 feb 2023 Thema: Smart Society

Onder de hoede van BTG Expertgroep Smart Society is een aantal producten en diensten ontwikkeld dat steden helpt om ‘smart’ en ‘sustainable’ te worden. En nieuwe diensten komen er aan. Dat niet alleen, op de afgelopen Smart City World Expo Congress verzorgde BTG het Dutch Pavillion.  De kracht van de Expertgroep zit hem volgens Jacco Saaman, Business Development & Innovation Director bij  SPIE Nederland dan ook in het bij elkaar brengen van de verschillende stakeholders en het bieden van concrete en leveranciers overstijgende oplossingen.  

Een satéprikker is niet het eerste waar je aan denkt als het over Smart Cities gaat, maar daar brengt Jacco Saaman snel verandering in. In een enthousiast betoog noemt hij het als voorbeeld om de verzuiling binnen de gemeenten te doorbreken. “Burgemeester en wethouders vinden het een goed plan om een slimme stad te maken. De ambtenaren die daaronder zitten, moeten dat procesmatig uitvoeren. De politieke wens versus de operationele uitvoering, daar zit niet echt een goede verbinding tussen. Die ambtenaar doet zijn werk omdat hij daar budget voor heeft. Wat je bij Smart Cities vaak satéprikker budget nodig. Omdat je over meerdere disciplines heen gaat. Je zult dan bijvoorbeeld als toevoeging een ambtenaar aan moeten wijzen die niks anders doet dan over die lijnen heen gaan en Iedereen bij elkaar brengen.  

“Die satéprikker proberen we vanuit SPIE te zijn door de openingen te zoeken binnen zo’n gemeente. Bijvoorbeeld met iemand van de afdeling Parkeerbeleid en met degene die verantwoordelijk is voor de verkeersregelinstallaties. In eerste instantie zullen die allebei zeggen; daar heb ik geen budget voor. Dan mogen de burgemeester en wethouders bepalen dat ieder een deel van het budget inbrengt Pas dan kunnen we een samenwerking creëren en een nieuw concept toepassen. Voor mensen in een Smart City omgeving die een bredere visie hebben, is dat heel logisch. Maar voor de overige 99 procent van de mensen is dat helemaal niet logisch, die doen  gewoon hun ding in de uitvoering en beleid. 

Complexiteit 

Samenwerken is dus het credo bij smart cities. “Een Smart City begint In het klein met simpele toepassingen, maar als je een echte smart City wil worden, zul je dat In de breedte moeten uitzetten en gaan samenwerken. Want een Smart City is slim en werkt dus samen. Dan heb je het nog over de fysieke kant, dan heb ik het nog niet eens gehad over de data. Dan wordt hij nog ingewikkelder. Maar daar kun je wel zien hoe je een Smart City optimaal kan besturen, beheren en bewaken. 

Zo kun je bijvoorbeeld de parkeer data, de luchtkwaliteit data en de verkeerslicht informatie data verzamelen en koppelen. Dan zie je mogelijk dat het parkeerterrein eigenlijk altijd leeg is. Misschien kun je via de verkeerslichten mensen slim daar naartoe brengen en is dat beter voor de luchtkwaliteit. Dank denk je; hoe moeilijk is het nou? Dat is heel moeilijk, want dat is namelijk data die van allerlei verschillende stakeholders is en die moeten op dezelfde manier bij elkaar gebracht worden als die ambtenaren.” 

Bruggen bouwen 

Eenvoudig is het dus niet en ‘building bridges’ is hier op alle vlakken het credo. Vandaar dat binnen de BTG de Expertgroep Smart Society actief is om die kloven te overbruggen. De Expertgroep zorgt er voor dat de gemeenten die een Smart City conceptmatig willen inzetten, advies krijgen dat het aanbod van de individuele leveranciers ontstijgt, stelt Saaman. “Als je als individuele leverancier naar de markt gaat, werk je de verzuiling ook van die kant in de hand. De BTG is een onafhankelijke technologische dienstverlener die geen producten levert, ze levert ecosystemen met een bundeling van leveranciers. Waarbij je al die productportfolio’s van verschillende leveranciers bij elkaar brengt en in een open ecosysteem koppelt aan de vraag van een klant. Iedereen vindt het interessant dat BTG daar een rol in neemt als onafhankelijke leverancier van Smart City. Waar de gemeenten gebruik van kan maken, de provincie, het rijk, maar ook al die partners. Daarbij moet je als leverancier je eigenbelang aan de kant kunnen zetten om de vraag van de klant en de daarbij behorende oplossing centraal te stellen. “ 

Onafhankelijk 

Daarmee houdt de rol van de Expertgroep niet op. Het delen van kennis en het bij elkaar brengen van partijen speelt ook een belangrijke rol. Saaman: “Voor mijzelf is de Expertgroep heel belangrijk om trends te delen die er aankomen binnen de gemeentes en de rijksoverheden. Te zien welke uitdagingen er spelen. Van daaruit kun je een oplossing definitie formuleren met elkaar voor die gemeentes. Wat ik verder heel belangrijk vind is dat de Expertgroep onafhankelijk het gesprek kan aangaan met gemeentes, provincies en bedrijven. Om mogelijk een uitvraag richting de partners te kunnen doen. Je moet niet de illusie hebben dat je als bedrijf alleen makkelijk iets kunt realiseren in een omgeving die zo omvangrijk en complex is. Als je het bespreekbaar maakt en samen analyseert wat feitelijk de echte situatie is. Om het daarna te vertalen naar een oplossingsrichting die je met elkaar kunt invullen.” 

De ‘BTG Stack” 

Een concreet voorbeeld van waar de Expertgroep zich mee bezig houdt is de ‘BTG stack’, een blauwdruk die gemeenten helpt inzicht te krijgen in de route op de weg naar een slimmere stad. De stack biedt niet alleen handvatten qua technologie, maar ook inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. Inmiddels worden nieuwe stacks ontwikkeld, die dieper ingaat op de problematiek rond mobiliteit en energie.  

Saaman ziet dat ook hier de deelname aan deze groep zijn eigen organisatie verder helpt. “Het gaat er nogmaals om dat een Smart City pas ontstaat als je vernieuwend bent. Wij hebben nu ook in onze bedrijfsstrategie opgenomen dat we vanuit een reactieve houding om willen naar een proactieve houding. Dus niet meer wachten tot er een bestek komt dat door een consultancy bureau is geschreven. En op basis daarvan een prijsopgaaf te sturen. Maar veel meer vooraf adviseren over de input van een aanbesteding bijvoorbeeld.” 

Over Spie 

Het Franse Société Parisienne pour l’Industrie Electrique (SPIE) werd in 1900 opgericht om Parijs van adequate verlichting te voorzien. De Franse hoofdstad heeft dus eigenlijk haar bijnaam de lichtstad te danken aan SPIE. Inmiddels is SPIE is een internationaal opererende concern dat klanten begeleid bij de energietransitie en digitale transformatie. De organisatie is opgesplitst in de segmenten Smart City, E-fficient Buildings, Energies en Industry Services. SPIE is sinds 2004 actief in Nederland. 

SPIE telt circa 48.000 medewerkers, verdeeld over 800 vestigingen in 38 landen. De omzet bedraagt op jaarbasis zo’n 7 miljard euro. 

Gerelateerd nieuws