Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Green innovation hub inspireert en innoveert rond smart cities

27 jun 2023 Thema: Smart Society

BTG is al sinds de start betrokken bij de Green Innovation Hub,  de broedplaats van digitaal gedreven innovaties gericht op een duurzame en inclusieve samenleving, die is ontstaan tijdens en uit de Floriade Expo. Dit jaar lijkt de Hub echt tot bloei te komen, met opvallende initiatieven en inspirerende bijeenkomsten. Waarbij de ontmoeting, samenwerking en innovatie tussen bedrijven, overheden en onderwijs tot een bijzondere kruisbestuiving leidt. Kortom, een innovatie-ecosysteem dat werkt aan de ontwikkeling van duurzame én slimme steden. We spreken Danny Frietman, Projectdirecteur van dit bijzondere project en tevens kwartiermaker van het ICT & Tech cluster in Almere.

Een open innovatie ecosysteem dat samen- werking tussen publiek-private partijen mogelijk maakt  binnen de gemeente Almere en de provincie Flevoland, dat is de Green Innovation Hub. BTG-partner Vodafone Ziggo is als founding partner bij de Hub betrokken, samen met een groot aantal partners, zoals Price, Horizon en dus ook de BTG. De focus ligt op het faciliteren, stimuleren, versnellen en opschalen van marktintroductie van digitaal-gedreven innovaties in de regio. Maar inmiddels reikt de ambitie verder. Immers, de eerste concrete projecten beloven toepassingen die voo rpartijen in heel Nederland, en ook daarbuiten, interessant kunnen zijn. De specifieke thema’s waar de HUB  op  stuurt zijn onder andere energie, mobiliteitbouw en inclusie.

Een duurzame toekomst voor de stad

Almere is de ideale locatie voor de Green Innovation Hub. Verstedelijking is een wereld- wijde trend en Almere is de snelst groeiende stad van Nederland,met een bevolking die in rap tempo groeit van de huidige 218.000 inwoners naar 325.000 inwoners in 2050. In zo’n geval is het belangrijk dat zo’n stad  leefbaar blijft in de toekomst? Duurzame groei is daarbij de grootste uitdaging.

De Green Innovation Hub speelt daarop  in. Het is een plek van ontmoeting, inspiratie en samenwerking. Partijenwerken er samen aan technologische innovaties die bijdragen aan een gezonde stadsomgeving, lokale voedsel-zekerheid en het gebruik van schone energie. Maar ook aan nieuwe toepassingen van digitale technologie die bij kunnen dragen aan sociale verbondenheid tussen stadsbewoners.

Maaike Veeningen, wethouder Economische Zaken, stelde tijdens de officiële opening dit voorjaar: “Almere wil zich steeds meer ontwikkelen tot een living lab voor duurzame vernieuwing. Met de Green Innovation Hub zetten we hierin een volgende stap..” Leo-Geert van den Berg, directeur fixed networks VodafoneZiggo zie tijdens die gelegenheid: “Onze steden en dorpen staan voor grote maatschappelijke opgaven. Wij hebben hier in Almere een unieke kans om samen met alle partners een groene, duurzame en natuur inclusieve leefomgeving te bouwen op de fundamenten van de Floriade Expo 2022 dankzij slimme innovatieve toepassingen”.

Ambitieuze partners

Om dat allemaal waar te maken, hebben Danny Frietman en zijn team van inmiddels acht vaste krachten zich in 2022 genesteld in het iconische Natural Pavilion, een van de blikvangers op de tijdens de Floriade. Dit Rijkspaviljoen tijdens de Expo vorig jaar, is vrijwel helemaal opgebouwd uit duurzame materialen. In de vloer is bijvoorbeeld afgekeurd spinaziezaad als versterkend materiaal  verwerkt. Het is ook digitaal een innovatief gebouw: zo is het zelfregulerend voor de temperatuur, op basis van weersverwachting data.

Die locatie speelde een belangrijke rol bij de opstart van de Hub. Danny: “Het idee voor de hub ontstond ergens in 2020. In de aanloop naar de Floriade spraken een aantal partijen de intentie uit om dit moment aan te grijpen om duurzame innovatie vanuit Almere te gaan versnellen. Danny herinnert zich de start nog goed. “Tot de zomer van 2021 vormden we een coalition of the willing; een consortium van ambitieuze partners, we wilden heel graag van alles doen, maar het werd nog niet echt concreet. Die zomer kregen we de kans om in het Rijkspaviljoen aan de slag te gaan. Toen werd de Green Innovation Hub in één klap een coalition of the doing.”

Hart van de innovatie

En doing werd het. Inmiddels is de HUB gevestigd in ‘Floor’, een leegstand kantoorpand direct naast het gemeentehuis, op de begane grond, Dagelijks bruist het van de activiteiten in het pand. “Gisteren nog hadden we 100 studenten over de vloer en vandaag zijn er weer 100 mensen aan de slag met een challenge.” Eerder dit jaar werd de Hub officieel geopend in het centrum van de stad. Toen ging het project pas echt vliegen, vertelt Danny. “De Green Innovation Hub vormt letterlijk en figuurlijk het fundament van de slimme stad. De gemeente steekt de komende vier jaar 1,6 miljoen euro in de Green Innovation Hub en er is aanvullende private financiering van onder andere VodafoneZiggo. Ons werk is daarmee in een stroomversnelling gekomen. Behalve de regio Almere kan als het goed is straks heel Nederland mee profiteren van alle kennis en ervaring die we hier opdoen.’

Aansprekende projecten

In de afgelopen maanden heeft het team een project- en programmaportfolio opgesteld, met daarin een aantal projecten die deels in ontwikkeling zijn en deels nog in de haalbaarheidsfase. Een daarvan betreft de zogeheten parametri- sche en circulaire gebiedsontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld afval tijdens een bouwproject sterk wordt gereduceerd. Het tweede project gaat over het verkorten van de voedselketen, waarbij voedsel sneller en zonder tussenkomst van een supermarkt bij de consument in huis komt, de HUB richt dan vooral op de digitale elementen van deze projecten.

Het derde project is wel het meest in het oog springende én het meest impactvol, vertelt Danny trots. Het betreft het inzetten van de wereldberoemde game Minecraft om straks steden uit te dagen digitale innovatie te laten zien in een zogeheten ‘digital twin’. Liefhebbers van Minecraft weten dat dit een zeer educatief spel betreft, waarin je complete steden kunt bouwen. “Het idee kwam toen ik in de VS sprak met de directeur van Minecraft, die door de CEO van Iamprogrez aan mij werd geïntroduceerd. Ik denk dat we een primeur hebben straks, als we in het najaar als eerste ter wereld in de metaverse een nieuwe woonwijk gaan bouwen. We streven ernaar om het in september te lanceren, samen met 200 vierdejaars studenten van Windesheim.

Ook een geweldige kans voor BTG als partner van de Green Innovation Hub. Zo zijn ook zij ultiem voorgesorteerd om mee te denken over stedelijke innovatie en kan BTG daarmee haar aangesloten leden verder helpen. BTG speelt een belangrijke rol bij de doorgroei van de hub door de toegang die ze hebben tot allerlei IT-bedrijven. Daarnaast zijn ze met hun inzet rond smart cities actief in het hart van waar wij hier mee bezig zijn.”

Op termijn hoopt Frietman dat de Green Innovation Hub opgaat in een groter, nationaal en wellicht zelfs internationaal programma. “Dan kunnen w emet trots terugkijken op de rol als aanjager die we gehad hebben. En als we dan een positieve bijdrage hebben geleverd aan de duurzame vraagstukken in de wereld, hebben we het niet slecht gedaan.”

Gerelateerd nieuws