Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Overheid moet serieus aan de slag met digitale vernieuwing

19 sep 2023 Thema: Smart Society

“De overheid moet de komende jaren werk maken van de digitale vernieuwing. Als dat niet gebeurt, dan raakt Nederland internationaal achterop wat betreft digitale innovatie.” Die boodschap geeft Petra Claessen, Voorzitter van BTG, de branchevereniging voor IT-en communicatietechnologie en Boardmember van BTG Services naar aanleiding van Prinsjesdag. Haar oproep is gericht aan het huidige kabinet, maar ook aan de nieuwe formatie, die aan zet is na de aanstaande parlementsverkiezingen in november. “Het is cruciaal dat we geen tijd meer verspillen aan te veel discussies bij het maken van keuzes. Actie is nodig. Ik pleit er sterk voor om de post ‘digitalisering’ onder te brengen bij het hoogste orgaan binnen de overheid. ‘We moeten voorkomen dat er een rem komt op de besluitvorming, omdat meerdere lagen tegelijk meepraten over een besluit.”

Onlangs nog heeft BTG, samen met een aantal andere brancheorganisaties, een manifest opgesteld dat mede is bedoeld om de politiek te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Volgens Claessen doet Nederland het in de basis prima als het om digitalisering gaat. Het is wel een uitdaging gebleven die positie te behouden, stelt ze vast. “In een snel veranderende wereld, vraagt dit naast een adequaat handelen, ook om een duidelijke visie. Nieuwe technieken als AI, edge computing, 5G en binnenkort 6G, dragen onder meer bij aan oplossingen op maatschappelijke vraagstukken.
In het aangeboden manifest leggen de brancheorganisaties uit hoe digitalisering kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken. Het stelt ook, aan welke randvoorwaarden daarbij moeten worden voldaan. Om dit tot een succes te maken, is een hechte samenwerking een must. Dit kan volgens Claessen door als overheid aansluiting te zoeken bij bedrijven, brancheorganisaties én consumenten. Op die manier voorkom je ook versnippering in de markt, zodat er snel en doeltreffend beslissingen genomen kunnen worden.

Gerelateerd nieuws