Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Building Bridges in a Digital, Sustainable and Smart Society

31 jan 2023 Thema: Smart Society

Smart Society is een thema waar veel facetten van digitale transformatie samenkomen. Bedrijven die technologie leveren, de overheid, burgers en ondernemers én het onderwijs. Het is dan ook bij uitstek een onderwerp waar we als BTG ons credo waar kunnen maken: ‘BTG Building bridges in a Digital Society’. Dat bleek wel in november, waar BTG tijdens het jaarlijkse Smart City Expo World Congress in Barcelona de taak had om het NL Pavilion in te richten en de evenementen daar te faciliteren. De verbindende rol die BTG ook hier kon spelen, was een groot succes. Gedurende de hele week spraken we als BTG met vele stakeholders rond dit belangrijke thema, en zorgden dat zij met elkaar in gesprek kwamen en kennis konden delen. Verbinden en kennis en kunde bundelen  om het proces naar een smart society te versnellen én verbeteren. Onder meer vanuit de actieve inzet van de leden van onze Expertgroep Smart Society.  

Het is maar een voorbeeld van de verbindende rol die we als BTG voortdurend spelen. Zo riepen we in september alle betrokken bedrijven op om te reageren op de voorgenomen wijziging van het Nationaal Frequentie Plan met betrekking tot de indeling van de 3,5 GHz band. Op dat moment was deze wijziging ter consultatie aangeboden aan de markt. Zo maakt BTG zich sterk, samen met haar leden, om frequentiespectrum beschikbaar te krijgen voor kritische mobiele breedband communicatie. Een belangrijk onderwerp, want zodra 3,5 GHz beschikbaar komt voor 5G, verwachten we een sterke belangstelling voor private netwerken.  

Zo verbinden we onze leden, leveranciers én grootgebruikers onderling en richting overheid. Daarbij staan we voortdurend in contact met beleidsmakers en beslissers bij de overheid. Om de belangen van onze leden te behartigen, maar ook om samen te werken aan duurzame oplossingen. 

Over duurzaam gesproken, bruggen bouwen die je ook sámen met andere krachtige vertegenwoordigers. Zoals binnen de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, waarin we met ruim 70 organisaties, de overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners werken aan het verstevigen en uitbouwen van de fundamenten van Nederland als internationale, duurzame, digitale koploper. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van BTG, zoals binnen onze expertgroep, ‘Digital Networks & Climate Change’, die focust op verduurzaming van de digitale infrastructuur. Duurzame digitalisering is sinds dit jaar actueler dan ooit en de energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. Digitalisering is enerzijds een belangrijke factor om verduurzaming te versnellen, maar ook de Tech-sector zelf zal verder moeten verduurzamen. Een wisselwerking, die door de Europese Unie onder de noemer Twin Transition (de digitale transitie en de verduurzamingstransitie) als cruciaal wordt gezien voor het realiseren van de doelen van de Green Deal en Digital Europe. Nederland is een van de 28 ondertekenaars van de Declaration on A Green and Digital Transformation van de EU en samen met onze stakeholders zal BTG hier in 2023 verdere invulling aan geven.  

Ook hier is voor BTG als bruggenbouwer een cruciale rol weggelegd. Oftewel; Building Bridges in a Digital, Sustainable ánd Smart Society, daar gaan we komend jaar hard mee aan de slag!  

 

Namens BTG Bestuur, directie en team 

Eric Reij 

(voorzitter BTG) 

Gerelateerd nieuws